Kreaturprammen Yrsa skal redde fynsk ø-natur

En ny kreaturpram skal fremover være med til at genoprette naturen på de sydfynske øer. Prammen til 1,8 mio. kr, skal fragte kreaturer rundt mellem de 20 øer, så dyrene kan bidrage til genopretningen af naturen på strandengene. 

-


Prammen har navn efter Danmarks ældste ko

En ny kreaturpram skal fremover være med til at genoprette naturen på de sydfynske øer. Prammen til 1,8 mio. kr, skal fragte kreaturer rundt mellem de 20 øer, så dyrene kan bidrage til genopretningen af naturen på strandengene. 

Det er Fyns Amt og Direktoratet for FødevareErhverv, der har betalt den nye Pram, der torsdag blev navngivet på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted. Prammen Yrsa er blevet opkaldt efter Danmarks ældste ko, der tilbragte 21 af sine 27 år på én af øerne i øhavet, Birkholm.

Strandengene, der hører under naturbeskyttelsesloven, blev oprindelig brugt til græsning af de lokale landmænds kvæg. Men i de senere år er både antal af landmænd og dyr reduceret så meget, at græsningen ikke er udnyttet.

Det skyldes især, at det er blevet for dyrt for de få lodsejere at transportere kvæget mellem øerne fra den ene eng til den anden.

Dermed er plejeeffekten fra kvæget forsvundet, hvilket igen har medført, at mange plantearter er ved at forsvinde.