Lettere at sælge forurenede boliggrunde

Et nyudviklet system som Fyns Amt har udviklet i samarbejde med Vestsjællands Amt skal gøre det lettere at sælge forurenede boliggrunde. 

-

Et nyudviklet system skal gøre det nemmere for
ejendomsmæglere, advokater og realkreditinstitutter at skelne
mellem boliggrunde, hvor forureningen ikke udgør nogen risiko,
og boliggrunde, hvor forureningen har en betydning.
I dag kan det være svært at sælge eller belåne en bolig, som
ligger på en forurenet grund. Ejerne kan blive fastlåst på
grunde, også selv om myndighederne har påvist, at forureningen
ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
Nu har Fyns Amt og Vestsjællands Amt i samarbejde med Amternes
Videnscenter for Jordforurening udviklet et system, der
nuancerer forurening på boliggrunde.
Systemet minder i sin opbygning om tilstandsrapporten på en
ejendom. Systemet omfatter kun boliggrunde, hvor der er fundet
forurening, mens ejere af boliggrunde, hvor der er mistanke om
forurening, kan søge amtet om at få lavet en undersøgelse.
/ritzau/