Lov driller

De fynske landmænd er tæt på at opfylde lovens krav om at lave vådområder. Miljøplan 2 kræver, at Fyn udlægger 1600 hektar vådområder inden 2003, og de 1000 hektar er allerede fundet.

Bureaukrati kan stoppe for vådområder

De fynske landmænd er tæt på at opfylde lovens krav om at lave vådområder. Miljøplan 2 kræver, at Fyn udlægger 1600 hektar vådområder inden 2003, og de 1000 hektar er allerede fundet.

Men i ni ud af 17 projekter er der problemer på grund af samme lovs såkaldte to-kilometer-regel. Den siger, at den jord, som landmanden kan få til erstatning for vådområde-arealet skal ligge indenfor to kilometer fra hans hovedbygning.

"det giver problemer, fordi mange fynske projekter involverer godser og meget store landbrug. I flere tilfælde ejer de selv al jorden indenfor to kilometer", siger formanden for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg Carsten Abild."Det betyder, at de ikke kan få erstatningsjord, og så vil de forståeligt nok ikke være med", tilføjer han.

Fyns Amt har henvendt sig til fødevareminister Ritt Bjerregård, men hun afviser at ændre loven. I brevet opfordrer hun fynboerne til selv at finde en løsning. Eventuelt ved at søge dispensationer. Og det vil amtet nu gøre.