I det fynske folks tjeneste

Lynaftale: Region køber ambulancedrift for ukendt beløb

Hurtig overtagelse og hensynet til reddernes løn har været mere afgørende end en helt præcis værdiansættelse. Kuratorer og region enige på en uge.

Redderne er sikret deres tilgodehavender. De udeståender, der ikke bliver dækket af Lønmodtagernes Garantifond, dækkes af Region Syddanmark.

Redderne er sikret deres tilgodehavender, Region Syddanmark kører selv med ambulancerne fra den 15. august og får samtidig en rabat på 15 procent på driftsinventaret og varelager.

Det er hovedoverskrifterne på den lynaftale mellem Region Syddanmark og konkursboet efter BIOS, som sent på eftermiddagen torsdag blev indgået mellem kuratorerne i boet og Region Syddanmark.

Forhandlingerne kunne have trukket ud, hvis parterne havde været meget nøjeregnende med salgsprisen.

Men det er de ikke.

Man kunne have bedt en uvildig vurderingsmand sætte pris på det inventar og varelager, der blev efterladt af BIOS.

I stedet har parterne valgt at nedskrive efter almindelige levetidsprincipper og give regionen en rabat på 15 procent oveni.

Rabatten har formentlig været en af knasterne i forhandlingerne, der dog er afsluttet utrolig hurtigt - faktisk på mindre end en uge.

Rabatten skal formentlig ses i lyset af, at kuratorerne ikke havde nogen anden køber.

Aftalen træder i kraft den 15. august 2016 og er en såkaldt overdragelsesaftale.

Ifølge aftalen sker der en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen.

Aftalen med kuratorerne beskriver også, hvordan regionen overtager leasingen af ambulancerne, lejen af stationerne, varelager og driftsinventar på stationer og i ambulancer. 

Redderne er sikret med aftalen.

De kunne have risikeret at havne i konkursboet med udsigt til en lang behandling af deres tilgodehavender hos BIOS for overarbejde og andre faglige stridspunkter.

- De krav skal de gøre gældende overfor Lønmodtagernes Garantifond, og i det omfang garantifonden ikke dækker, har regionsrådet politisk forpligtet sig til at dække af, siger regionrådsformand Stephanie Lose (V) til TV 2/Fyn.

Et uafklaret spørgsmål er, hvor meget Region Syddanmark skal betale for at overtage ambulancedriften.

- Det er en beregning, vi først skal i gang med nu, og det afhænger blandt andet af de restancer og aktiver, der er i boet. Et tænkt eksempel kunne være, at ikke alle lejemål kan overtages, og det påvirker selvfølgelig salgsprisen,  siger kurator Henrik Selchau Poulsen fra Bruun og Hjejle.

Han slår fast, at salgsprisen er et "væsentligt beløb".

Hvor meget Region Syddanmark sætter til på konkursen efter BIOS er også et åbent spørgsmål.

Regionen har en bankgaranti på 55 millioner kroner, der er stillet af BIOS bankforbindelse Rabobank.

Til gengæld har regionen bodskravs for manglende beredskaber på 30 millioner og et krav på 31 millioner kroner for den fejlagtige udbetaling, der udløste konkursen.

- Som udgangspunkt går vi ud fra, at garantien dækker. Det er det, den var beregnet til, men selvfølgelig kommer vi nok til at diskutere det med BIOS, siger Stephanie Lose til TV 2/Fyn.