Massiv indsats mod ventelister

Fyns Amt går nu til angreb på de lange ventelister. Med flere penge fra regeringen og med et nyt princip for tildeling af penge til sygehusafdelingerne, håber amtet at ventelisterne kan blive reduceret dramatisk allerede i år.

-

Fyns Amt går nu til angreb på de lange ventelister. Med flere penge fra Regeringen og med et nyt princip for tildeling af penge til sygehusafdelingerne, håber amtet at ventelisterne kan blive reduceret dramatisk allerede i år.


Jo mere arbejde - jo flere penge


Politikerne i Fyns Amt ændrer nu på de seneste års praksis for tildeling af penge til operationer. Fremover vil afdelingerne ikke få tildelt et fast beløb til operationer. I stedet vil afdelingerne få tildelt bevillinger efter hvor mange operationer de enkelte afdelinger er i stand til at udføre.


Dermed kan afdelingerne udnytte deres kapacitet fuldt ud til gavn for patienterne på ventelisterne. Den eneste begrænsning for afdelingerne bliver, at de kan skaffe personale nok til at udføre operationerne på sikker vis.


Flere penge


Samtidig med at amtet indfører et nyt styringsprincip bliver sygehusvæsnet også tildelt flere penge for at skære ned på ventelisterne. I sidste uge indgik amtsrådsforeningen en aftale med amterne, der betyder at Fyns Amt vil få tilført omkring 140 mio. kr. til bekæmpelse af ventelisterne.


Fyns Amt vil især satse på at nedbringe ventetiden til behandlng for knæ, ryg og hoftelidelser. Men også behandlingen for livstruende sygdomme som fx. kræft får tilført flere penge.