I det fynske folks tjeneste

Miljøminister: Ikke penge til Lynfrosten-oprensning nu

Forståelse for SF's ønske om oprensning i Nyborg, men så langt rækker pengene ikke, siger miljøminister. Partiet går nu til regionen.

Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) har stor forståelse for ønskerne i Nyborg om at få ryddet affaldsdepotet under Nyborg Lynfrost.

Det skriver han i et brev til SF i Nyborg, der i slutningen af marts skrev til ministeren med ønske om, at der bliver sat flere penge af til oprydning af stærkt forurende grunde i Danmark.

Men det bliver der ikke tale om.

Læs også Nye boringer: Massiv forurening på Lynfrosten-grund

- Desværre er der hverken tilgængelig teknologi eller midler nok til at løse alle udfordringerne ”her og nu”. Det er derfor nødvendigt, at regionerne prioriterer, så vi først oprenser de forureninger, der udgør den største trussel mod drikkevand, overfladevand, natur eller menneskelig sundhed, skriver Jacob Ellemann-Jensen.

 - På konkrete grunde, som fx Lynfrost-grunden, hvor en privat grundejer ønsker at påbegynde et byggearbejde, inden regionen er klar til at rydde op, skal kommunen efter inddragelse af regionen give tilladelse. Regionen involveres for at sikre, at det planlagte projekt ikke umuliggør eller fordyrer en senere oprydningsindsats. I praksis betyder det, at en grundejer kan blive mødt med vilkår om at fjerne dele af forureningen, inden et nyt byggeri påbegyndes, hedder det videre i svaret.
 
Ministeren henviser til, at ny teknologi på sigt kan være med til at få mere oprydning for pengene i fremtiden.

- Derfor har regeringen også prioriteret, at der afsættes midler til at udvikle nye metoder til oprensning af jord i Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, skriver han.

Læs også Forureningssag i Nyborg: Miljøminister bør gribe ind

SF i Nyborg ærgrer sig over, at Jacob Ellemann-Jensen ikke afsætte flere ressourcer til området, så der kan blive renset op i Nyborg i forbindelse med et planlagt nyt detailcenter.

- Vi har nu sendt en henvendelse til regionens miljøudvalg og regionens formand Stephanie Lose med en opfordring til at fremskynde oprensningen på bagrund af de seneste målinger, oplyser Suzette Frovin, byrådsmedlem for SF i Nyborg.