Forureningssag i Nyborg: Miljøminister bør gribe ind

SF i Nyborg ønsker lovgivningen strammet, så der ryddes op inden nybyggeri.

SF i Nyborg går nu til miljøminister Jakob Ellemann for at fremskynde oprýdningen på den såkaldte Lynfrosten-grund, hvor SF sammen med Venstre og Dansk Folkeparti vil have opført et detailhandelscenter til større butikker.

Partierne har netop vedtaget en lokalplan, der efter en høring skal give mulighed for nybyggeriet.

- Arbejdet med lokalplanen for området udstiller på alle måder, hvor utilstrækkelig lovgivningen er på området. Det er meget vanskeligt for lokalbefolkningen at forstå, hvorfor der ikke er lovkrav om, at kortlagte jordforureninger skal renses op, før der bygges nyt, skriver SF til ministeren.

- Reelt bliver vi som kommune sat skakmat, fordi der er store begrænsninger for, hvad der kan bygges på forurenede grunde. Det bliver særlig grotesk, når der som i Nyborg står en investor klar til at bygge på grunden, og vi ikke i den forbindelse har mulighed for at fremskynde en oprensning, skriver de lokale SF'ere.

Lørdag kunne TV 2/Fyn på baggrund af en aktindsigt fortælle, at boringer i området foretaget af Dansk Miljø Rådgivning viser, at forureningen er massiv.

SF skriver i brevet, at oprensningen vil koste i omegnen af 100 mio. kr.

Med de ressourcer, der er afsat til jordforureninger, er det ikke urealistisk, at der kan gå 10-20 år før en oprensning kommer på tale, hedder det i brevet

- Forureningen bidrager til en stærk stigmatisering af området – i øvrigt et område, hvor over en halv mio. mennesker hvert år kører af motorvejen for at tanke benzin og spise på fastfood-restauranterne med udsigt til Storebæltsvej 10. Det er desuden netop her målområdet for Tour de France skal være i 2021.

- I SF-Nyborg vil vi derfor gerne opfordre dig som minister til at sikre, at vi kan få renset op, inden der skal bygges nyt. Samtidig er det vores holdning, at du som miljøminister bør sikre, at det bliver et lovkrav, at forureninger skal oprenses, før der bygges nyt, hedder det i henvendelsen.