SDU-professor: - Det var lovligt at aflive fynske mink

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra SDU mener, at det var lovligt, da myndighederne krævede mink slået ned.

Det kostede Mogens Jensen  taburetten som fødevareminister, at der tilsyneladende ikke var hjemmel til at slå mink ned, da myndighederne ville  forebygge coronasmitte i minkbesætninger. Men nu sår en fynsk juraprofessor tvivl om, hvorvidt at det var i strid med loven.

Sten Schaumburg-Müller, der er professor på SDU, har nærstuderet lovgivningen på området, og han vurderer, at det var lovligt, da myndighederne krævede, at raske mink skulle slås ned.

En vurdering, der kommer efter, at landets minkavlere for længst har slagtet deres dyr. På Fyn har øens 20 avlere til sammmen slået knap million raske mink ned. 

- Jeg mener, at der var en tilstrækkelig hjemmel til at slå mink ned i den situation, som vi stod i. Jeg forstår godt, at embedsmændene var forsigtige, men i den her situation er jeg uenig med embedsmændene i deres vurdering, siger professor, Sten Schaumburg-Müller fra SDU.

quote - Jeg mener, at der var en tilstrækkelig hjemmel til at slå mink ned i den situation, som vi stod i.

Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor, SDU

Mink skulle aflives

På et pressemøde den 4. november fortalte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives. Det blev senere vurderet af Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet, at der ikke var noget lovgrundlag for den beslutning, og at det derfor var ulovligt. Senere bakkede Justitsministeriet op om Fødevarestyrelsens og Fødevareministeriets vurdering. 

Men professor Sten Schaumburg-Müller mener, at det er forkert. I Husdyrlovens §30, stk. 1, nummer 2, litra h, fremgår det nemlig, at der kan ske "aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted", ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdom.

- Der står ingen steder, at "et område" kun er et lokalt begrænset område, og at det ikke kan være hele Danmark, og derfor mener jeg, at der er hjemmel til at slå minkene ned, siger Sten Schaumburg-Müller.

Domstol ville have bakket op

Professor Sten Schaumburg-Müller mener også, at en domstol ville have bakket op om den vurdering, hvis udgangspunktet havde været, at en minkavler havde indbragt lovligheden for domstolene.

- Hvis man havde tænkt, at der var hjemmel, og spørgsmålet herefter kom for retten, så er det min vurdering, at en domstol ikke ville have tilsidesat vurderingen om, at der var hjemmel til at slå mink ned, forklarer Sten Schaumburg-Müller. 

Til Politiken siger  tidligere topembedsmand i både Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet, Tage Siboni, at han mener, at der var lovhjemmel til at slå mink ned i den pågældende situation. Og udover juraprofessor Steen Schaumburg-Müller fra SDU, bliver  den vurdering også bakker op af andre fremtrædende  juridiske eksperter.

Hvor stiller den her vurdering sagen nu?

- Det må du nok spørge om. Der er fortsat det problem, at regeringen synes at have handlet i den tro, at der ikke var hjemmel. Der kan stadigvæk være et politisk ansvar, men det er op til andre at vurdere, hvad det betyder, siger Sten Schaumburg-Müller.