I det fynske folks tjeneste

Motorvejskryds navngivet

Navne på motorvejskryds skal sikre hurtigere udrykning til ulykkessteder. På Fyn får vi nu "motorvejskryds Odense".

Politi og redningsberedskab får nu mulighed for at nå hurtigere frem til ulykkessteder. Det sker, fordi Vejdirektoratet sætter navne på Danmarks 17 motorvejskryds.

Trafikanterne får samtidig nemmere ved i god tid at orientere sig på motorvejsnettet, idet de bliver gjort opmærksom på motorvejskrydset med et nyt symbol.

Det nye initiativ kommer, fordi beskrivelsen af ulykkessteder i dag kan give anledning til tvivl og misforståelser og hindre en effektiv udrykning, fordi frakørsler til motorveje og forgreninger, hvor en motorvej deles ud i to, ikke har noget entydigt navn.

Det bliver der gjort noget ved med det nye forslag, der indfører entydige og let forståelige navne som f.eks. "motorvejskryds Ishøj", "motorvejskryds Odense" og "motorvejskryds Kolding".