Myndighed skifter navn

Fyns Statsamt skifter navn til Statsamtet Fyn. Baggrunden for navnskiftet er, at statsamtet er midt i en større omstillngsproces.

Fyns Statsamt bliver til Statsamtet Fyn

Fyns Statsamt skifter navn til Statsamtet Fyn. Baggrunden for navnskiftet er, at statsamtet er midt i en større omstillngsproces.

Fremover skal statsamtet blive hurtigere til sagsbehandle og bedre kvaliteten af afgørelserne.

Målet for Statsamtet Fyn, er at servicen over for fynboerne skal blive bedre.