Næstflest tvangsauktioner i Syddanmark

Danmarks Statistik har opgjort antallet af tvangsauktioner i november, og der er talt om 286. Region Syddanmark stod for 67 af dem og er dermed næsthårdest ramt.

Finanskrisen betød en mærkbar stigning i antallet af tvangsauktioner i årene efter, men nu ser tallet ud til at have fundet et lavere og mere naturligt leje. 

Med i alt 286 auktioner er der 28 færre end måneden før, men kigger man på perioden fra september til november og sammenligner med tiden fra juni til august, er der stort set tale om en flad udvikling med et fald fra 890 til 881.

Cheføkonom Helge Pedersen fra Nordea forventer heller ikke, at niveauet vil falde mærkbart den kommende tid.

- Både konkurser og tvangsauktioner følger som regel sent i konjunkturcyklen, og eftersom der fortsat er tale om et relativt svagt opsving i den hjemlige økonomi, er der grund til at vente, at antallet af konkurser og tvangsauktioner flader ud omkring de nuværende niveauer eller kun falder svagt over de kommende måneder.

Også seniorøkonom Niels Rønholt forventer, at det bliver svært at nå endnu længere ned.

- Blandt andet fordi udløb af afdragsfrihed kan give nogle problemer for en lille andel af boligejerne, skriver han i en kommentar.

Størstedelen af de 290 faktiske tvangsauktioner vedrører enfamiliehuse, nemlig 203.

Kigger man på de fem regioner, skiller Region Sjælland sig ud med 89 tvangsauktioner mod 67 i Region Syddanmark, som er næsthårdest ramt, fremgår det af Danmarks Statistik.

Set i historisk perspektiv er det nuværende gennemsnit pr. måned omkring 300 relativt lavt.

Tilbage i starten af 1990'erne i årene efter kartoffelkuren lå niveauet på over 1600 om måneden. I årene efter finanskrisen var der typisk omkring 400 månedlige tvangsauktioner.