Nedtur for erhvervsbyggeriet

Det går tilbage for erhvervsbyggeriet på Fyn, og det betyder, at mange ansatte nu bliver sendt hjem. I forhold til sidste år er arbejdsløsheden steget markant inden for flere byggefag.

-


Mindre erhvervsbyggeriet betyder færre jobs. Mange bliver nu sendt hjem. Foto: Morten Albek

Det går tilbage for erhvervsbyggeriet på Fyn, og det betyder, at mange ansatte nu bliver sendt hjem. I forhold til sidste år er arbejdsløsheden steget markant inden for flere byggefag.

Arbejdsløsheden inden for byggefaget er altid høj om vinteren, men i år er ledigheden steget i forhold til det normale. Især inden for erhvervsbyggeriet er der sket en nedgang i år.

- Opsvinget lader stadig vente på sig. Bygherrene tør tilsyneladende ikke sætte større projekter i gang lige nu, siger Bruno Kania
Bygningsgruppeformand, Træ-Industri-Byg.

I alt er ledigheden steget med omkring halvanden procent i byggesektoren sammenlignet med sidste år. Tallene dækker over store forskelle. Fx er er 40 procent af murene ledige mod 35 procenet sidste år. Inden for Anlæg og Byg er ledigheden 30 procent mod 13 procent i vinteren 2003.

- Forklaringen på nedgangen er de internationale konjukturer. Vi kan ikke bygge til lager, og venter på at opsvinget kommer i gang, siger Jess Heilbo, salgschef i entreprenørfirmaet NCC.

Men i følge Træ-Industri-Byg kunne opsvinget sagtens skubbes i gang.

- Det ville hjælpe meget, hvis stat, amt og kommuner kunne gå ind og lægge deres forskellige byggeprojekter om vinteren. Det ville betyde, at vi kunne udjævne aktiviteterne over hele året, foreslår Bruno Kania.