Nørre Aabys byråd

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 mandater i Nørre Aabys byråd fordelt på følgende måde:


 

Parti

Antal Stemmer

Mandater

 A (Socialdemokratiet)

 916 - 30,6%

 B (De Radikale)

 232 - 7,8%

 V (Venstre)

 215 - 7,2%

 O (Dansk Folkeparti)

 559 - 18,8

1

 T (Tværpolitisk Liste)

 1064 - 36,6%


 


Byrådets medlemmer:


A: Socialdemokratiet, 5 mandater:


Jens P. Sigaard
Medl., Økonomiudv., 1. viceborgmester, ledende psykolog


Rio Rotborg
Medl. , Økonomiudv., Børn-, unge-, og familieudv, Forstander


Kaj Johansen
Formand, Børn- unge- og familieudvalget, socialpædagog


Kaja Pedersen
Medl. , Kultur- og aktivitetsudv., næstfmd. i KAD


Aase Nissen
Medl. , Kultur- og aktivitetsudv., Teknik- og miljø, institutionsleder


 


B: Det Radikale Venstre, 1 mandat:


Henning Meldgaard
Medl. , Økonomiudv., lærer


 


O: Dansk Folkeparti, 1 mandat:


Finn Kongsgaard
Medl. , teknik- og miljø, også amtsrådsmedl.


 


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 5 mandater:


Torben Knudsen
Fmd. , Økonomiudv., borgmester, gårdejer


Niels Bebe
Fmd. , Kultur- og aktivitetsudv., reg. revisor


Hanne R. Christensen
medl., Børn-, unge- og familieudv., Kultur- og aktivitetsudv., sekretær


Ole Bro
meld., Børn- unge- og familieudv., Teknik- og miljø., Fhv. gårdejer


Verner Jørgensen
medl., Økonomiudv., Direktør


 


T: Tværpolitisk Liste, 3 mandater:


Villy Andersen
fmd. , Teknik- og Miljø, 2. viceborgmester


Ulla Jørgensen
Børn-, unge og familieudv., Kultur- og aktivitetsudv., adjunkt


Artur A. Holkenberg
medl., teknik- og miljø.
 


Tilbage til hovedsiden om Nørre Aaby