Ny leder for jordemødre

Odense Universitetshospital har ansat jordemoder Anette Fredriksen som chefjordemoder.

Anette Frederiksen har i 2010 været konstitueret chefjordemoder i Odense.

Før da havde hun ledende poster på sygehuset i Svendborg gennem otte år.

Hun blev uddannet i København, men har arbejdet som menig jordemoder i både Odense og Svendborg.

Hun har desuden taget en diplomuddannelse i ledelse ved Syddansk Universitet.