Nyt uddannelsescenter på vej

Dalum tekniske Skole og Gartnerskolen Søhus har indledt sonderinger med henblik på at etablere et unikt fynsk "jord til bord uddannelsescenter", oplyser de to skoler i en pressemeddelelse i dag onsdag. 

-

Dalum tekniske Skole og Gartnerskolen Søhus har indledt sonderinger med henblik på at etablere et unikt fynsk "jord til bord uddannelsescenter", oplyser de to skoler i en pressemeddelelse i dag onsdag. 

Bestyrelserne på de 2 erhvervsskoler Dalum tekniske Skole og Gartnerskolen Søhus, der begge er beliggende i Odense, har besluttet at indlede sonderinger med henblik på at skabe grundlag for en regional erhvervsskole med en unik profil omkring alle uddannelser "fra jord til bord". Det nye uddannelsescenter vil få over 1000 årselever og beskæftige ca. 200 medarbejdere. Centeret vil få en samlet omsætning på ca. 110 mill. kr.

Det nye "jord til bord" uddannelsescenter vil omfatte uddannelser inden for jordbrug (landbrug, gartneri, skovbrug), blomsterbinding,  levnedsmiddel (kok, tjener, bager), mejeribrug (mejerister), teknisk gymnasium (HTX) og erhvervsakademi (laborant, procesteknolog og serviceøkonom).

Samarbejdet mellem de 2 skoler, der forventes at resultere i en fusion, har været drøftet ved et bestyrelsesmøde på begge skoler, hvor skolernes formandskaber blev bemyndiget til igangsætning af relevante analyser med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for etablering af et fælles fynsk uddannelsescenter for alle "jord til bord" uddannelser.

Målet med det nye uddannelsescenter er at imødekomme behovet for uddannelser af høj faglig kvalitet inden for hele spektret fra jord til bord. En sådan institutionsdannelse vil betyde en mulighed for en bedre profilering over for elever, studerende og kursister, ligesom virksomhederne kun får én udbyder at henvende sig til. I et større institutionelt samarbejde inden for jord til bord-området vil der være bedre mulighed for faglig udvikling, da de enkelte faggrupper vil få flere fagpersoner tilknyttet. Dette vil give mulighed for, at der sker en bred innovativ udvikling.

Økonomisk vil den større institutionsdannelse inden for de to skolers uddannelsesområder betyde, at det nye center kan bære højere effektiviseringskrav gennem udnyttelse af samkøringsfordele - administrativt og bygningsmæssigt.