I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune vil stoppe støtte til Jervelund

Odense Kommune vil alligevel ikke yde tilskud til renovering af den gamle gård \"Jervelund\" på Toftevej i Odense. Entreprenøren har uden tilladelse revet to bygninger ned, og dermed er betingelserne for støtte ikke længere til stede.

-


Odense Kommune vil tilbagekalde sin støtte til renoveringen af Jervelund

Odense Kommune og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil alligevel ikke yde tilskud til renovering af den gamle gård \"Jervelund\" på Toftevej i Odense. Entreprenøren har uden tilladelse revet to bygninger ned, og dermed er betingelserne for støtte ikke længere til stede, mener Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Det er Miljø- og Teknikforvaltningen der nu indstiller, at tilskuddet til entreprenørfirmaet Rask Nielsen & Co nu bliver tilbagekaldt. Kommunen har sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen ydet 2,8 mio. kr. til den gamle gård. Men for en måned siden blev kommunen opmærksom på, at entreprenøren i strid med aftalen har revet et stuehus og en medhjælperbolig ned.

Det fik Odense Kommune til at standse renoveringen, og nu vil kommunen  helt annullere sit tilsagn om støtte til renoveringen. Kommunen har sendt sagen til høring i Erhvervs- og Byggestyrelsen og her er vurderingen, at projektet ikke længere opfylder kriterierne for at få støtte. Styrelsen mener, at der i stedet bør gives støtte til en nedrivning.

Sikkerhedshensyn

Rask Nielsen & Co har i et svar til kommunen forsvaret sig med, at nedrivningen af de to huse skete af sikkerhedshensyn.

Politikerne i Miljø- og teknikudvalget skal behandle sagen på tirsdag, og hvis de følger forvaltningens indstilling vil det bevilgede beløb på 2,8 mio. kr. alligevel ikke blive udbetalt. I stedet vil Rask Nielsen & Co få 600.000 kr. til at gennemføre en nedrivning.