Odense vil have flere penge til sociale udgifter

Odense og fem andre storbyer i Danmark stiller nu krav om at få større økonomisk kompensation for deres stigende sociale udgifter.

-

Odense og fem andre storbyer i Danmark stiller nu krav om at få større økonomisk kompensation for deres stigende sociale udgifter.

I et brev som indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) modtog onsdag slår de fast, at de finder det magtpåliggende, at der rettes varigt op på skævhederne i det eksisterende udligningssystem mellem kommunerne.

Kommunerne under ét kompenseres for store dele af de stigende sociale udgifter til bl.a. kontanthjælp og aktivering via den såkaldte budgetgaranti.

Problemet for kommuner med høje sociale udgifter er, at budgetgarantien fordeles til kommunerne i forhold til deres skatteindtægter, og derved bliver de store bykommuner underkompenseret.

\"Vi anbefaler, at budgetgarantien fordeles efter udgifter fremfor efter beskatningsgrundlag. Det vil forbedre tilskuds- og udligningssystemets interne logik og aktualitet og samtidig fastholde de enkelte kommuners incitament til en aktiv beskæftigelsesindsats\", hedder det i brevet fra borgmestrene Louise Gade (V), Århus, Anker Boye (S), Odense, Henning G. Jensen (S), Aalborg, Johnny Søtrup (V), Esbjerg, Michael Aastrup Jensen (V), Randers og overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S), København.

Regeringen har udskudt udligningsreformen til 1. januar 2006, men de seks borgmestre anser problemet med underkompensation for så presserende, at forslagene til ændringer bør indgå i indenrigs- og sundhedsministeriets igangværende arbejde med at ændre de mest nødvendige problemer i udligningssystemet allerede fra 1. januar næste år. Det arbejde er planlagt til at slutte 1. februar 2003.

\"Når kommunerne underkompenseres for de stigende sociale udgifter skal midlerne skaffes til veje på anden vis. Det kan gå ud over servicen på vigtige kerneområder som børnepasning, folkeskole og ældrepleje\", fastslår borgmestrene.