I det fynske folks tjeneste

Ole Møller

-

-


Navn: Ole MøllerParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Akkerupvej 88, 5683 HaarbyOpstillingskreds: MiddelfartTillidsposter:  Borgmester i HaarbyAntal stemmer FV2001: Kontakt: ole@haarby.dkPersonlig hjemmeside:

Video

Ole Møllers videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Ved at  vælge mig i Folketinget får du et folketingsmedlem, der igennem 33 år har haft en tæt tilknytning til  den fynske befolkning.

Dette er opnået som ansat i den finansielle sektor og de sidste 12 år som selvstændig ejendomsmægler, hvor kontakten til kunderne har givet en stor viden for, hvad kundernes behov er.

Aktiv i foreningslivet og tæt samarbejde med foreningslivet har overbevist mig om betydningen af foreningerne for samfundet ikke mindst lokalt.

Du  får et folketingsmedlem, der har politisk  erfaring bl.a. som borgmester de sidste 7 år  i Haarby Kommune.

De mange opgaver kommunerne løser i dag bl.a. omkring børnepasning, undervisning, ældreområdet, beskæftigelse, miljø er kendte for mig.

Den viden og erfaring kan jeg bringe med ind i folketinget og derved  præge de love , der giver de bedste betingelser og frihed til at løse de mange opgaver kommunerne og samfundet står overfor til gavn borgerne.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Bedre infrastruktur - udbygning af den fynske motorvej - lavere brotakster - udbygning af vejnettet fra Faaborg
og Assens til motorvejsforbindelse.
Mulighed for etablering af turist -sundheds -helse -natur og idrætscenter i kystnært område på Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Gennemførelse af ovennævnte - udbygning af de erhvervsmæssige forbindelser med Syddansk Universitet.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ikke besvaret endnu

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Det er ikke et spørgsmål om antallet af svinefarme men et spørgsmål om hvordan de miljømæssige udfordringer  løses.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Fyn er ikke noget stort område hverken i forhold til areal eller befolkningstal.
Det vil være en stor fordel at antallet af kommuner reduceres til 10. Mange opgaver er blevet løst i samarbejder. Antallet af disse vil bliv færre og kun enkelte store opgaver vil skulle løses i fællesskab.
Jeg har forventning til, at det færre antal kommuner vil gøre det muligt at blive enige om at stå sammen om
større opgaver - fælles tiltag omkring  kultur- turist- og erhvervsudvikling på Fyn for at skabe udvikling på Fyn
med Odense som det naturlige kraftcenter.