I det fynske folks tjeneste

Op og ned i hjælpepakkerne: Kan blomsterbutikken og dartklubben få hjælp?

Der er vedtaget flere hjælpepakker de seneste uger i forbindelse med coronakrisen, men det kan være svært at finde ud af, hvilke man som virksomhed eller forening kan have glæde af.

Hvad er hvad i de efterhånden mange hjælpepakker fra Folketinget? Få svarene her.

Coronakrisen har fået regeringen til at aftale den ene hjælpepakke efter den anden med resten af Folketinget. 

Der er efterhånden kommet så mange hjælpepakker, at det kan være svært at finde hoved og hale i. Derfor giver vi et overblik her over de pakker, som vil holde hånden under erhvervslivet og kulturlivet.

- De store hjælpepakker, der bliver givet fra regeringen er et forsøg på at undgå, at coronakrisen udvikler sig til en dyb økonomisk krise, siger Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker i Nordea.

Det gode for dansk økonomi er, at vi kom ind i krisen på et rigtig stærkt fundament.

Jan Strørup Nielsen, chefanalytiker, Nordea. 

Tankegangen er, at man gennem offentlig støtte kan hjælpe mange af de trængte virksomheder igennem krisen og dermed gøre tiden på den anden side af coronavirus bedre, fordi færre virksomheder går konkurs, og fordi arbejdsløsheden stiger mindre, end den ellers ville have gjort. 

- Det gode for dansk økonomi er, at vi kom ind i krisen på et rigtig stærkt fundament. Beskæftigelsen var rekordhøj, og der var et stort overskud på det offentlige budget, siger Jan Størup Nielsen.

Hvem kan få hjælp?

En fynbo har spurgt os, hvordan det hele hænger sammen, og ikke mindst hvem der kan hente hjælp i de mange initiativer. 

Spørgsmål fra en fynbo

Der er hjælp til gartnerier, men gælder den også blomsterbutikkerne?

 

Julie Enevoldsen

- Der er hjælp til gartnerier, men gælder den også blomsterbutikkerne, spørger Julie Enevoldsen.

Det varierer fra virksomhed til virksomhed, om man kan leve op til kravene i de forskellige initiativer for hjælpepakker i erhvervslivet, og som ejer af en blomsterbutik kan der være muligheder for hjælp i flere forskellige pakker. 

Men der er nu udsigt til, at landets blomstergartnere kan få erstatning for de tab, de får på blomster som ikke kan sælges på grund af coronakrisen. Det fortalte TV 2/Fyn tidligere på ugen. 

Hjælpepakker til erhvervslivet 

 • Kompensationsordning for selvstændige. Regeringen og Folketingets partier vil sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Regeringen og Folketingets partier er også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder er der banet vej for nye lån for 1,25 milliarder kroner.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. 
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. 
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. Aftaleparterne er enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.
 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Studerende og elever på ungdomsuddannelserne får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.
 • Kompensationsordning for aflyste eller udskudte arrangementer. Virksomheder, der har været nødsaget til at aflyse eller udskyde arrangementer på grund af corona-situationen, kan søge om at opnå kompensation under visse betingelser. 
 • Midlertidig kompensation for selvstændige og freelancere. Selvstændige og freelancere, der ikke er omfattet af trepartsaftalen, har mulighed for en ordning med henblik på at kompensere for det omsætningstab, coronavirussen måtte medføre. Kompensationsordningen vil gælde fra 9. marts til 9. juni.
 • Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang (mere end 40 pct.) som følge af coronavirussen.
 • Udskydelse af skat og moms. Regeringen vil udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Det vil give 40 milliarder kroner i likviditet. 

 

Kilde: Erhvervsministeriet. Der er en uddybning af alle initiativer her.

Se mere

Et svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) bløder op for fortolkningen af, at det kun er tab forbundet med snævert definerede faste omkostninger - eksempelvis husleje, el, varme og vand - der kan ydes omsætningserstatning for.

- Usunde virksomheder, som er brændt inde med sæsonbestemte varelagre, der er svære at komme af med, kan udnytte situationen til at foretage en nedskrivning og få fuld kompensation herfor. Erhvervsstyrelsen kan ikke kontrollere nedskrivningerne efterfølgende, skriver ministeren. 

Dyrt for dartklubben

Mange virksomheder lider under coronakrisen, men det samme gør nogle foreninger, der er afhængige af medlemsindtægter og indtægter ved afvikling af stævner og turneringer, som er aflyst den kommende tid. 

En af de foreninger er Odins Dart Club i Odense, som har måttet aflyse alt, den havde i kalenderen den kommende tid. Det koster foreningen dyrt, og oven i det skal lægges de faste udgifter, som ifølge formanden lige nu ligger mellem 10.000 og 12.000 kroner om måneden. Han har også kontaktet os for at høre, hvad de kan gøre. 

Spørgsmål fra en fynbo

Hvad gør de foreninger, der er lukket ned? Er der nogle pakker, hvor de kan søge midler, så de ikke også bliver truet af lukning?

 

Palle Madsen, formand i Odins Dart Club, Odense. 

- Hvad gør de foreninger, der er lukket ned? Er der nogle pakker, hvor de kan søge midler, så de ikke også bliver truet af lukning, spørger Palle Madsen, der er formand i Odins Dart Club i Odense. 

- Jeg frygter faktisk på længere sigt, at dette kan koste os en eventuel lukning, siger Palle Madsen.

Han har undersøgt mulighederne for kompensation, som umiddelbart kan ligge i at få dækket de faste omkostninger, såsom husleje, lys, vand og internet. Men det kræver en uvildig revisor, som skal ind over regnskabet for at undersøge, om der er mulighed for kompensation, og det har klubbben ikke penge til.

Foreningerne finder nye løsninger

Ligesom i alle andre sammenhænge er der også forsamlingsforbud i alle andre fynske foreninger. Hallerne står derfor tomme, klublokalerne ligger øde hen, og foreningslivet er så godt som sat i stå. I hvert fald det fysiske af slagsen. 

Læs også Ny corona-analyse: Fynske turistvirksomheder i knæ

Kalenderen var ellers fyldt med med eksempelvis gymnastikopvisninger hele foråret, ligesom dartklubben havde stævner i sigte, men dem må foreningerne kigge langt efter. 

- Nogle gymnastikforeninger regner med en indtjening til deres store opvisninger, og at den indtjening kan dække indkøb af redskaber eller tøj til gymnaster, så måske kommer der et lille hul i foreningskassen, siger Jesper Larsson, der er afdelingschef hos DGI Fyn.   

Hjælpepakker til kulturlivet

 • Fremrykket betaling af biblioteksudgift. For forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, der har bidraget til bøger eller litteratur indlæst på lydbånd med videre, vil udbetalingen af bibliotekspenge blive fremrykket.
 • Fastholdelse af statstilskud til højskoler. Det sikrer højskoler mod udhulning af statstilskud, som følge af aflyst aktivitet og faldende elevtal.
 • Hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuneversiteterne. Kulturministeriet får tilført 141 mio. kr. til en hjælpeordning som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020.
 • Udskydelse af overgang til nyt antenne tv-signal. Kulturministeren har fremsat forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven, der sikrer en udskydelse af den planlagte overgang til nyt antenne-tv-signal fra den 31. marts 2020 til den 2. juni 2020.
 • Mere dansk musik i radioen. Kulturministeren har opfordret repræsentanter for musik- og radiobranchen til at støtte dansk musikliv i den kommende tid. Initiativet skal gøre en positiv økonomisk forskel for de danske kunstnere, ikke mindst fordi der spilles mere dansk musik i radioen
 • Løsning for de zoologiske anlæg. Det skønnes, at op mod 48 mio. kr. vil kunne udbetales i kompensation for lønninger til nødberedskab. Kompensationsgraden varierer fra sted til sted. 
 • Løsning for kunstnere og projekter støttet gennem statens kunstfond. Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.
 • Kommunerne kan støtte kultur- og idrætsliv som planlagt. Kulturministen opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. 
 • Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet. Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. 
 • Hjælp på vej til danske medier. Ordningen sikrer kompensation på 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., og på 80 pct. i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.
 • Kompensationsordning til arragøres udgifter til landsindsamlinger. Der etableres en kompensationsordning til landsindsamlinger, som skulle have været afholdt i perioden 1. marts – 31. marts 2020.

 

Kilde: Kulturministeriet, 3. april 2020. Der er en uddybing af alle initiativer her.

Se mere

Bekymringen hos DGI har da også været, at økonomien i klubberne ville blive presset, hvis medlemmerne begyndte at melde sig ud. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. 

- Vores indtryk er ikke, at folk melder sig ud. Tværtimod. Det ser ud til, at der er en god solidaritet, og at man står sammen. Samtidig glæder de sig til at holde en stor fest, når alt det her er overstået, siger Jesper Larsson. 

Hele gildet betales i lånte penge

Selvom nogle foreninger finder nye løsninger, har andre brug for at få hjælp i de mange initiativer, der er taget for at redde dem under krisen. 

Men når det så er sagt, så kan de offentlige budgetter ikke i længden holde til at give så store kompensationer, lyder det fra Jan Størup Nielsen.

Jeg frygter faktisk på længere sigt, at dette kan koste os en eventuel lukning.

Palle Madsen, formand, Odins Dart Club, Odense. 

- Man kan sagtens gøre det i en periode, men alle de initiativer, der er sat i værk, bygger på den grundlæggende forudsætning om, at de kun skal virke en relativ kort periode, fordi de er meget omkostningsfulde for den danske statskasse.

Finansieringen af de store offentlige hjælpepakker sker mest for lånte penge. Det foregår ved, at Nationalbanken udsteder nogle flere statsobligationer, som derved giver nogle flere penge i statskassen, og som i sidste ende kan bruges til hjælpepakkerne. Det gode for staten er, at de lige nu kan sælge disse statsobligationer til en meget lav rente, og derfor er der ikke så store renteudgifter forbundet med det.

Læs også Gartnerier kan få kompensation for falmende morgenfruer

- Regeringen laver hjælpepakkerne for at gøre krisen så blid som overhovedet muligt. Det koster rigtig mange penge at lave disse hjælpeprogrammer, men regningen ved ikke at lave dem er formentlig meget større i form af stigende ledighed og mange flere konkurser, siger Jan Størup Nielsen.