Opgør: Fynske borgmestre forventer retfærdighed

På Fyn er der store forventninger til retfædighed, når Folketingets forhandlinger om udligningssystemet begynder til næste år.

Syv ud af ti borgmestre forventer at få flere penge til kommunekasserne, når udligningsreformen til næste år skal genforhandles. Det gælder også for flere af de fynske borgmestre.

Udligningsreformen har til hensigt at skabe lige forudsætninger for kommunerne, uanset hvor de befinder sig i landet, så borgerne kan forvente den samme kommunale service, men sådan forholder det sig ikke længere, siger borgmestrene.

- Der er større spænd i, hvor stor skatteudskrivning man har. Og der er også et større spænd i, hvilken service man kan tilbyde sine borgere, siger borgmester Søren Steen Andersen (V), Assens Kommune, og tilføjer, at spændet er vokset de senere år.

- Det er sådan at når du har høj skat, så har du lav service, og så du har lav skat, så har du høj service. Og det har aldrig været meningen med udligningsloven. Det kan man læse på side 1 i udligningsloven for at få bekræftet, siger Søren Steen Andersen.

Søren Steen Andersen har tidligere kridtet banen op og til mediet Kommunal Sundhed blandt andet sagt, at "... hvis status quo fortsætter, vil vi også i fremtiden være nødt til at skære i kernevelfærden og droppe store dele af vores forebyggende indsats".

Fakta

Pilen peger mod øst

På Fyn peger pilen ét sted hen, hvis udligningen skal være mere retfærdig. Og det er mod øst og hen over Storebælt.

- Hovedstadskomunerne har i gennemsnit en lavere skatteprocent og bruger flere penge på velfærd end os andre.

- Så det er der, man primært skal kigge hen. Der kan også være enkelte andre kommuner, men der er i øjeblikket et misforhold mellem hovedstaden og resten af landet, når vi ser på nøgletallene, siger Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det giver Søren Steen Andersen sin sydfynske kollega ret i og tilføjer, at det ikke giver mening, at der er 34 kommuner rundt om hovedstaden, som - oveni det udligningsssystem som alle landets 98 kommuner er en del af -, har deres eget udligningssystem.

- Du er nødt til at have det hele lagt ud på bordet og have kigget på, hvordan ser kommunerne ud, hvad er det for nogen indkomststørrelser man har, når man bor her eller der og hvad er behovene rundt omkring, påpeger Søren Steen Andersen.

Højere skat end gennemsnittet

Alle Fynske kommuner har et højere skattetryk end landsgennemsnittet. Det vil borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune, gerne have ændret, så man kommer på niveau, og det kommer til at koste.

- Jeg synes, at med det serviceniveau vi præsterer, der bør vi også kunne have en skatteprocent der er på landsgennemsnittet.

- Så hvis den skal være det, så vil det svare til at Nordfyns Kommune skal have omkring 40 til 45 millioner kroner mere fremadrettet for, at kunne sænke skatten til landsgennemsnittet. Det svarer til én skatteprocent.

På Fyn er der store forventninger til Folketingets forhandlinger om udligningssystemet, som begynder til næste år.