Ørbæk er farligst for trafikanter

Der er meget store forskelle på, hvor farligt det er at færdes på de fynske veje. I Ørbæk på Østfyn er det mere end tre gange så farligt at bevæge sig ud i trafikken end det er i Otterup på Nordfyn. Det viser tal fra Trafikministeriet.

-

Der er meget store forskelle på, hvor farligt det er at færdes på de fynske veje. I Ørbæk på Østfyn er det mere end tre gange så farligt at bevæge sig ud i trafikken end det er i Otterup på Nordfyn. Det viser tal fra Trafikministeriet.

Sammen med Nørre Snede i Vejle Amt, er Ørbæk, den kommune i landet, hvor flest mennesker kommer til skade i trafikken. Af trafikministeriets rappport, \"Tal om trafiksikkerhed i kommunerne - 2001\", fremgår det, at ud af 10.000 indbyggere bliver der årligt dræbt eller kvæstet 42 i Ørbæk og Nørre Snede.

Meget trafik
\"Jeg er overrasket over tallene. Men forklaringen er jo nok, at Ørbæk arealmæssigt er en stor kommune, og vi har derfor mange veje og meget trafik\", siger borgmester Kaj Refslund(V) fra Ørbæk.

Han pointerer samtidig, at kun fem procent af trafikulykkerne i kommunen, sker på kommunevej. Resten sker på amtsvejene, som politikerne i Ørbæk ikke er ansvarlige for.

Otterup er den kommune på Fyn, hvor det er mest sikkert at færdes i trafikken. Her bliver der \"kun\" dræbt eller kvæstet 13 mennesker for hver 10.000 indbyggere.

Byerne mere sikre
Generelt viser rapporten, at det er langt mere sikkert at færdes i byerne end på landet. Især i hovedstaden er trafiksikkerheden markant bedre end i mange landsbyer på Fyn og i Jylland.

Tendensen går igen på Fyn, hvor fx Odense og Svendborg, har et lavt antal dræbte og tilskadekomne, mens mange landkommuner ligger væsentligt højere.