I det fynske folks tjeneste

Overenskomst får blandet modtagelse

Natten til mandag faldt overenskomsten på industriens område endelig på plads. Men den nye overenskomst får en blandet modtagelse.

Med en stigning på 2 kroner og 85 ører gennem de næste to år er der ikke lagt op til en stor lønstigning for industriarbejderne. Til gengæld er den betalte forældreorlov blevet udvidet med en uge, og overenskomsten giver bedre lønordninger ved fyringer.
- Forliget afspejler en forståelse mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne om vigtigheden af fortsat at have fremstillingsvirksomheder i Danmark, udtaler direktør i DI, Hans Skov Christensen.

På virksomheden Nassau ved Ringe, mener tillidsmanden dog mere, det bærer præg af en kriseaftale
- Der er ikke givet ret meget hverken lønkroner eller noget andet. Det positive er, at aftalen i det mindste kun løber over to år, siger tillidsmand Ulrik Theodorsen til TV2/FYN.

Den nye overenskomst træder i kraft 1. marts 2010 og udløber samme dato i 2012.

Hovedelementer

• I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj 2010 fratrædelses-godtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør forskellen mellem dagpenge og lønnen med fradrag af 15 procent. Denne godtgørelse udbetales for en måned efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.

• Varsling af feriefridage ændres således, at feriefridage ikke kan varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra arbejdsgiverens side.

• Mindstebetaling, der i dag udgør 103,15 kr., forhøjes pr. 1. marts 2010 med kr. 1,10, og pr 1. marts 2011 med kr. 1,75.

• Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1 marts 2010 og med 2 pct. pr 1. marts 2011.

• Lærlinge- og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2010 med 2 pct. og pr. 1. marts 2011 med 2,5 pct.

• Lærlinge og elever, der ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikrings-ordninger, vil fremover have krav på invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og død.

• Pr. 1. marts 2011 skal der indbetales til pension efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder.

• Pr. 1. marts 2011 udvides perioden med betalt forældreorlov med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen.

• Genetillæg i forbindelse med natarbejde kan konverteres til fridage.

• Medarbejdere beskæftiget på natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde og herefter regelmæssigt med et tidsrum på højest 2 år.

• Grundlovsdag er fremover en fridag for funktionærer i lighed med, hvad der hidtil har været gældende for timelønnede.

• Parterne er enige om at nedsætte et Ligelønsnævn til behandling af klager over brud på love og regler om ligeløn.