Populært at brevstemme i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyns Kommune har fulgt det landsdækkende tiltag for at få flere til at brevstemme, og det har givet pote. 40 procent flere har brevstemt end ved valget i 2009.

1269 vælgere har valgt at brevstemme. Det er 376 flere end sidste valg.

- Vi er meget tilfredse med den store stigning i antallet af brevstemmer. Det viser, at det store fokus på muligheden for at brevstemme, der har været fra både KLs og vores side har givet pote, siger valgchef Palle Bjerre.

Den mobile-stemme-boks, flyers og postkort til førstegangsvælgere er blandt de initiativer som Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat for at få flere til at sætte kryds til både kommunal- og regionsrådsvalget.

I alt har den mobile-stemme-boks, der har besøgt de Faaborg-Midtfynske gymnasier og biblioteker, Jobcentret og Center for Aktiv Indsats, modtaget 218 brevstemmer.

På uddannelsesinstitutionerne har det været popuulært. 129 elever har her stemt ved kommunens mobile-stemme-boks.

- At få de unge til at være medbestemmende har haft en stor prioritet i vores kampagne. Vi har sendt et postkort til alle førstegangsvælgere for at gøre dem opmærksomme på deres ret og indflydelse på de beslutninger, som kommunen skal tage i de kommende fire år, siger valgchef Palle Bjerre, der er overbevist om, at valgboksen har fået nye stemmeberettigede til at sætte deres kryds til både kommunalvalget og regionsvalget.