I det fynske folks tjeneste

Rengøring på skolerne skal være billigere

Der er lagt op til ideologisk slagsmål om rengøringen på folkeskolerne i Odense. Kommunen skal spare penge på rengøringen, og Venstre ønsker opgaven centraliseret og sendt i licitation. Socialdemokraterne vil hellere lade skolerne finde besparelserne selv. 

-

Der er lagt op til ideologisk slagsmål om rengøringen på folkeskolerne i Odense. Kommunen skal spare penge på rengøringen, og Venstre ønsker opgaven centraliseret og sendt i licitation. Socialdemokraterne vil hellere lade skolerne finde besparelserne selv. 


Rengøringen på skolerne i Odense skal være billigere

I dag er det de 37 folkeskoler, der selv bestemmer over rengøringen på deres skole. Men et forslag fra Børn- og ungeforvaltningen gør op med skolernes selvstyre, og foreslår i stedet at rengøringen på de 37 skoler bliver sendt i samlet licitation. Målet er en besparelse på 2,8 mio. kr. årligt.

Men et fleretal i Børn- og ungeudvalget med socialdemokraterne i spidsen er skeptiske over for en samlet udlicitering. I stedet vil partiet lade de 37 skoler hver især finde en besparelse på fem procent.

Venstre bakker derimod forvaltningens forslag op, og er tilhænger af at lade et privat firma få hele opgaven med at gøre rent på byens folkeskoler. Det vil dog kræve at byrådet godkender en indskrænkning i folkeskolernes selvstyre.

- Vi må som politikere påtage os ansvaret for besparelserne. Jeg tror ikke skolerne er glade for at vi påtvinger dem en besparelse på fem procent. Men jeg tror også, at det vil være godt af få beskrevet vores serviceniveau på rengøringsområdet, og det kan vi gøre gennem en licitation, siger Jane Marie Jegind fra Venstre.

Flertallet bestående af Socialdemokraterne og SF har nu bedt forvaltningen udarbejde et nyt forslag, hvor skolerne i første omgang skal spare fem procent, og efterfølgende skal der spares yderligere 2-3 procent ved at efteruddanne rengøringsassistenterne, så de kan påtage sig flere opgaver.