Rigspolitiet anbefaler to terrorcentre

Efter skudattentaterne i København i februar anbefaler Rigspolitiet, at Østjyllands Politi og Københavns Politi skal stå for at styre indsatsen, hvis der uventet bliver udført et terrorangreb i henholdsvis den østlige og den vestlige del af landet.

Det er Justitsministeriet, der torsdag eftermiddag har offentliggjort Rigspolitiets anbefalinger, der er dateret 8. september.

Rigspolitiet vurderer, at det vil være betydeligt vanskeligere for politikredse, som ikke har den beredskabsrutine og samme kapacitet som Københavns Politi er i besiddelse af, at håndtere en situation, som den, der opstod i København tidligere på året.

Her blev to personer dræbt og flere politifolk såret.

Derfor skal to politikredse - Østjyllands Politi og Københavns Politi - stå for at koordinere, lede og styre politiindsatsen, hvis endnu et angreb skulle indtræffe uden varsel.

- En sådan fordeling af ansvaret vil sikre, at det - så snart terror eller en terrorlignende hændelse er indtruffet - vil stå fuldstændig klart, hvilken politikreds der har ansvaret for indsatsen, lyder det fra Rigspolitiet.

Derudover anbefaler Rigspolitiet, at der skal oprettes et regionalt, døgnbemandet operationscenter i både Københavns Politi og i Østjyllands Politi.

- De to regionale operationscentre vil særligt få ansvaret for løbende at vedligeholde et overblik over, hvilke ressourcer der er til rådighed i regionens politikredse, lyder det.

Sker der et terrorangreb i Jylland eller på Fyn, vil Københavns Politikreds kunne følge situationen tæt fra operationscentret og byde ind med ressourcer og stå klar, hvis situationen breder sig til den østlige del af Danmark.

Anbefalingerne er en opfølgning på en evaluering fra maj, som Rigspolitiet udarbejdede efter angrebene 14. og 15. februar mod først Krudttønden på Østerbro og så synagogen på Krystalgade i Københavns indre by.

Det er en række arbejdsgrupper, som har haft til opgave at udarbejde forslag til, hvordan politiet kan styrkes inden for ti læringspunkter, som kom frem i evalueringen.