I det fynske folks tjeneste

Ros til brobyggerprojekt

Fyn bliver ofte beskyldt for at være for inaktive, når det gælder økonomisk vækst og udvikling af erhverslivet. Men nu får det såkaldte Brobyggerprojekt, som blandt andet amtet og Odense Kommune stå bag, stor ros i en evalueringsrapport lavet af konsulentfirmaet Oxford Research.

-

Fyn bliver ofte beskyldt for at være for inaktive, når det gælder økonomisk vækst og udvikling af erhverslivet. Men nu får det såkaldte Brobyggerprojekt, som blandt andet amtet og Odense Kommune stå bag, stor ros i en evalueringsrapport lavet af konsulentfirmaet Oxford Research.

Brobyggerprojektet handler om at forstærke dialogen mellem virksomhederne og forskningsinstitutionerne og amtsborgmester Jan Boye (K) glæder sig over evalueringen.

- Det er vigtigt, at vi får flyttet viden og resultater fra forskningsverden over i erhvervslivet. De gode ideer skal ikke støve til på forskernes hylder, men bringes i anvendelse. Som offentlig myndighed vil vi i Fyns Amt gerne hjælpe til som døråbner og formidler af kontakter, også i det internationale arbejde. Klyngerne er nået langt. Men hvis vi for alvor skal have resultater på Fyn i form af flere job og økonomisk vækst, så har vi brug for det lange, seje træk. Det vil vi gerne lægge os i selen for\" siger amtsborgmesteren.

I rapporten slår Oxford Research fast, at der er fire årsager til projektets succes:

- konceptet bag projektet

- opbakningen fra alle deltagende parter

- personlige netværk omkring styregruppen

- synergien mellem klyngerne.