Ryslinge Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunevalget i 1997 blev pladserne i Ryslinge Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


  

 Partier

Antal Stemmer 

 Mandater

A (Socialdemokratiet)

 1154

 5

B (Det radikale Venstre)

 320

 1

C (De Konservative)

 240

 1

V (Venstre) 

 1190

 5

F (Socialistisk Folkeparti) 

 338

 1

I (Informationslisten)

 708

 2


Af 5382 vælgere stemte 4018, heraf 3950 gyldige stemmer.


 


Kommunalbestyrelsens medlemmer: 


A: Socialdemokratiet, 5 mandater:


Hans Buch Rasmussen
Viceborgmester, Økonomiudv., Teknik og Miljø Udv., Beredskabskommisionen, Ungdomsskolebest., Børne- og ungeudvalg.


Jos Bisschop
Fmd. Socialudv.


Birgit Dideriksen
Børne- og kulturudv., erhvervsudv.


Poul Arne Nielsen
Fmd. Børne- og kulturudv.


Sonja Ploug
Socialudv.


 


B: Det Radikale Venstre, 1 mandat:


Bent Hansen
Økonomiudv., beredskabskommisionen, Fmd. teknik- og miljøudv.


 


C: Det Konservative Folkeparti, 1 mandat:


Kristen Andersen
Økonomiudv., Fmd. Erhvervsudv.


 


F: Socialistisk Folkeparti, 1 mandat:


Mette Steffensen
Socialudv., Børne- og Kulturudv.


 


V: Venstre, 5 mandater:


*Vagn Jørgensen
Borgmester, Fmd. Økonomiudv, Beredskabskommissionen


Børge Frederiksen
Socialudv., erhvervsudv.


Jørgen Jørgensen
Socialudv., Børne- og Kulturudv., beredskabskommissionen, ungdomsskolebestyrelse


Gunnar Landtved
Teknik- og miljøudv., Børne- og kulturudv., Børne- og Ungeudv.


Poul Kirkeskov Pedersen
Teknik- og Miljøudv., Erhvervsudv., Fmd. Børne- og Ungeudv.


* Vagn Jørgensen, borgmester for Venstre i den nuværende kommunalbestyrelse, er spidskandidat. Han brød med Venstre efter interne samarbejdsproblemer i partiet og valgte efter 16 år i kommunalbestyrelsen for det borgerlige parti at etablere en ny borgerliste, som går ind for en stram økonomisk styring. Og et bredt samarbejde henover midten


I: Informationslisten, 2 mandater:


Filt Hansen
Økonomiudv., erhvervsudv.


Jørgen Tyllesen
Teknik- og Miljøudv.


 


Valgforbund: A+F  og B+C+V


Bag Konstitueringen A, B, C, V: 12 mandater
SF og Liste I holdt sig udenfor: 3 mandater


 


Tilbage til hovedsiden om Ryslinge Kommune