Se kortet: Så hurtigt kommer ambulancen frem, dér hvor du bor

På Fyn er der stor forskel på, hvor hurtigt ambulancen er fremme. Se responstiderne i dit postnummer og få overblik over ambulancestationer og akuthjælperordninger.

Mange steder på Fyn og øerne må borgerne vente længe på en ambulance, hvis uheldet er ude.  

Region Syddanmarks mål er, at 95 procent af ambulancekørsler med udrykning, skal være fremme ved den nødstedte indenfor 15 minutter. Det er imidlertid langt fra i alle områder på Fyn, at ambulancen er fremme indenfor et kvarter. 

Nye tal fra Region Syddanmark viser, at borgerne i over halvdelen af de fynske postnumre - 37 ud af 68 - venter for længe på en ambulance. I ét område må borgerne vente på en ambulance i mere end femten minutter i mere end ni ud af ti tilfælde.

Find dit eget postnummer og se responstiderne i dit område på kortet nedenfor.    

Akuthjælperordninger er frivillige ordninger, som hører under regionen. De frivillige har modtaget et førstehjælpskursus og bliver kaldt ud af alarmcentralen, hvis de kan nå frem til patienten, før ambulancen kan. 

Der er i alt 25 akuthjælperordninger i Region Syddanmark. Få overblik over ordningerne på Fyn på kortet nedenfor. 

Regionsrådet har vedtaget nogle retningslinjer, som siger at der som udgangspunkt ikke kan oprettes en akuthjælperordning i et område, hvis der er mindre end femten minutters køretid til nærmeste ambulancestation. 

På kortet nedenfor kan du se, hvor ambulancer og lægebiler er placeret på Fyn. 

Oversigt

    Oversigt