Se listen: Her er det dyrest og billigst at få hentet skrald

Der er forskel på, hvor meget du skal betale for at komme af med dit skrald i de fynske kommuner.

Synes du, at det er blevet dyrt at få hentet dit skrald? I flere kommer er priserne på renovation steget siden sidste år, men der er også en enkelt fynsk kommune, hvor prisen er faldet en smule. 

Prisen på renovation afhænger blandt andet af, om du bor i en lejlighed eller en villa. I tabellen nedenfor har TV 2 Fyn taget udgangspunkt i priserne for renovation for en almindelige villa med 240 liters beholdere med tømning af rest/madaffald hver 14. dag og tømning af papir/pap og glas/metal hver 4. uge, med mindre kommunen anbefaler andet eller har en standardpakke. 

Hvis man sammenligner priserne fra kommune til kommune, er det dog vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på serviceniveauet. 

I Nordfyns Kommune er der for eksempel obligatorisk tømning af rest/madaffald én gang om ugen i tre måneder om sommeren, hvilket medfører en lidt højere pris. I andre kommuner kan man frivilligt tilvælge den samme ydelse mod ekstra betaling. 

Der kan også være forskel på den anbefalede størrelse på beholderne, og hvor ofte kommunen anbefaler tømning. Middelfart Kommune anbefaler for eksempel en 370 liters beholder til papir/plast, som tømmes hver 4. uge. 

Priser på renovation20232024Forskel 2023 - 2024
Middelfart Kommune4.350 kroner4.347 kroner- 3 kroner
Kerteminde Kommune4.080 kroner4.080 kroner+ 0 kroner
Ærø Kommune4.000 kroner4.051 kroner+ 51 kroner
Nordfyns Kommune3.946 kroner4.108 kroner+ 162 kroner
Assens Kommune4.038,75 kroner4.182,50 kroner+ 143,75 kroner
Langeland Kommune3.325 kroner3.990 kroner+ 665 kroner
Nyborg Kommune3.375 kroner3656,25 kroner+ 281,25 kroner
Svendborg Kommune3.355 kroner3.355 kroner+ 0 kroner
Odense Kommune2.542 kroner2.647 kroner+ 105 kroner
Faaborg-Midtfyn Kommune3.412 kroner3.412 kroner+ 0 kroner

Langeland er højdespringer

Den kommune, hvor priserne på renovation er steget mest, er Langeland Kommune. Det er der dog en forklaring på. 

I 2023 havde kommunen således en dispensation til ikke at sortere plastik og fødevarekartoner særskilt. Kommunen fik dispensationen, fordi det ikke var muligt at få leveret nok beholdere, da alle kommuner skulle overgå til det nye sorteringssystem samtidig.

- Før i tiden blev plast og fødevarekartoner bare blandet i restaffaldet. Som det er lige nu, så koster det desværre noget at komme af med plast, så der er en udgift forbundet med det i forhold til, da det bare blev brændt, siger Jannik Baltzer, der er driftsleder hos Langeland Forsyning. 

Derudover er der også flere udgifter til lønninger.

- Det kræver noget mere mandskab, når vi har fået en spand mere og dermed en bil mere, der skal køre og samle ind. Det koster jo, siger han. 

Forsyningsselskaber for varme, drikkevand, spildevand og affald er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at de populært sagt ikke må tjene penge, men at virksomhederne blot skal løbe rundt. 


Oversigt

    Oversigt