I det fynske folks tjeneste

Skærpet kurs mod fynske pizzabagere

ToldSkat vil fremover skærpe kontrollen med de fynske pizzeriaer betydeligt. Det sker efter en razzia fredag, som afslørede mange uregelmæssigheder. Tre pizzeria-ejere tog benene på nakken og rigtigt mange blev taget i fup og fiduser, da folk fra ToldSkat Fyn, politiet og Fødevare Region Fyn dukkede op.

Mange brådne kar i pizzabranchen

Skattechef beklager dybt

33 pizzeriaer fik uanmeldt besøg fredag. Tre pizzeriaejere løb fysisk fra myndighederne. Af de 94 personer, der blev kontrolleret, havde 71 ikke orden i deres papirer.

Udover at arbejde i pizzeria var de på dagpenge, fik sociale ydelser, var på S.U. eller arbejdede simpelthen sort.

En af pizzeriaejerne var så beruset, at han var til fare for sig selv og gæster. Hans restaurant blev lukket på stedet af politiet. En anden blev så ophidset over myndighedernes besøg, at politiet også her besluttede at bede gæsterne gå.

En pizzabager hævdede, at han blot var ved at lave en pizza til sig selv. Den troede myndighederne ikke på, for han sagde det samme under en razzia i maj.

En pizzeriaejer havde overtaget restauranten fra sin hustru pr. 1. september. Han havde dog hverken næringsbrev eller spiritusbevilling. Politiet konfiskerede hvad han havde af øl og spiritus og udstedte en bøde på 10.000 kr.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Vi troede jo, tingene havde rettet sig siden vores razzia i maj; men mange af dem, vi besøgte fredag var gengangere fra sidst. Det er dybt beklageligt, siger skattechef Finn Fournaise, ToldSkat Fyn.

ToldSkat Fyn kærper kursen

Det triste resultat medfører, at ToldSkat Fyn skærper kontrollen med pizzeriaerne. Det kan de gøre med et nyt redskab, regeringen har indført tidligere på året.

ToldSkat Fyn pålægger pizzeriaejerne at føre en såkaldt logbog. Hver dag skal de føre protokol over hvilke ansatte de har, om de er tilstede den pågældende dag, om nogen er syg og en række andre oplysninger.

Myndighederne kan så dukke op på uanmeldt besøg og kontrollere at bogens oplysninger stemmer med forholdene den pågældende dag. Er bogen ikke ført, kan de udstede bøder.

- Det venter jeg faktisk at pizzeriaejerne har respekt for, siger skattechef Finn Fournaise.