Skoler fusionerer

Svendborg Handelsskole og Svendborg Tekniske Skole har planer om at slå sig sammen og danne Sydfyns Erhvervsskole. Formålet er bla. at styrke uddannelserne og at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed.

-

Svendborg Handelsskole og Svendborg Tekniske Skole har planer om at slå sig sammen og danne Sydfyns Erhvervsskole. Formålet er bla. at styrke uddannelserne og at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed.

De to skolers bestyrelsesformænd og næstformænd har dannet en arbejdsgruppe, som skal bane vejen for fusionen med fuldmagt fra skolernes bestyrelser.

De skal bla. foretage det nødvendige for at få Undervisningsministeriet godkendelse af fusionen pr. 1. januar 2004.

Visionen er at opbygge et udviklingsorienteret erhvervsuddannelsescenter med en bred vifte af merkantile og tekniske uddannelsestilbud fra de grundlæggende uddannelser over erhvervsgymnasiale til akademiuddannelser. Der skal også opbygges specialtilbud til erhvervslivet, skriver de to skoler i en pressemeddelelse.

Baggrunden for fusionen er en lov, som Folketinget vedtog i 2002 om oprettelse af såkaldte \"byskoler\". Dvs. at beslægtede skoler i større provinsbyer skal være fælles om mere end hidtil, f.eks. administration.

Tilskyndelsen til at gøre det, er at hvis skolerne ikke gør det, risikerer de at få mindre tilskud fra det offentlige.