Slagteriers forhold skal tjekkes

Medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, Soc.dem., vil have EU-kommissionen til at undersøge, om der er unfair konkurrence indenfor landbrug og slagteribranchen landene imellem.

På baggrund af den bebudede lukning af Danish Crown og Tulip i Faaborg vil Christel Schaldemose nu have undersøgt til bunds, hvordan det kan være, at Tyskland synes på vej til at opsluge alt slagteri fra nabolandene.

Hun er medlem af EU-parlamentets udvalg for landbrug og landdistrikter og udvalget for det indre marked og forbrugersikkerhed.

- Når jeg taler med danske landmænd, siger de, at tyske landmænd og slagterier generelt har bedre forhold end de danske, siger Christel Schaldemose.

Hun tilføjer, at franske landmænd siger det samme.

Lav løn og lavere kontroludgifter

Et problem, set med danske øjne er, at omkring 75% af arbejderne på tyske slagterier er udlændinge, som gerne arbejder for en løn på tre til fem euro i timen.

Ganske vist har regeringen i Tyskland bebudet, at mindstelønnen skal hæves til 8,5 euro i timen, men det er stadig lavt i forhold til danske lønninger.

- Hvis mindstelønnen bliver sat op i Tyskland vil det dog hjælpe lidt, siger Christel Schaldemose.

Et andet fokusområde er, at den tyske stat har nogle fordelagtige regler for betaling af for eksempel veterinærkontrol.

Og så er der en generel mistanke om, at der sker en eller anden form for statsstøtte i Tyskland.

Derfor vil Christel Schaldemose have undersøgt, om der foregår noget ulovligt.

- Det virker i hvert fald mærkeligt, at tyske slagterier synes på vej til at trække stort set alt slagteri til sig fra nabolandene, siger hun.

Vil kæmpe for EU-støtte til Faaborg

Christel Schaldemose vil også arbejde for, at Faaborg-Midtfyn Kommune får del i midler fra EUs globaliseringsfond.

Region Syddanmark har tænkt sig at søge, selvom kravet normalt er, at der bliver fyret mindst 500 medarbejdere.

På Danish Crown og Tulip i Faaborg er der 472 ansatte.

Det mener Christel Schaldemose ikke skal være en hindring, ikke mindst fordi der før er blevet dispenseret far den regel.

Blandt andet i forbindelse med en slagterilukning i Skive.