Søndersø Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 pladser i Søndersø Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


 Parti

Antal Stemmer 

 Antal Mandater

A (Socialdemokratiet) 

 2.409

 6

C (De Konservative) 

 584

 1

F (Socialistisk Folkeparti) 

 358

 1

O (Dansk Folkeparti) 

 341

 1

V (Venstre) 

 2.006

 5

R (Reformlisten)

 255

 1


Af 8.451 vælgere stemte 6.361, heraf 6.282 gyldige stemmer.


 


Kommunalbestyrelsens medlemmer: 


A: Socialdemokratiet, 6 mandater:


Erik Hansen
Borgmester, fmd., Økonomiudv. 


Sonja Bergholdt
Form., Social.udv. , Tekniskudv.


Ejnar Hald
Økonomiudv.
  
Gert Rasmussen
Kulturudv, Socialudv.
  
Knud Pedersen
Socialudv., Tekniskudv.
  
Birthe Rasmussen
Økonomiudv., Kulturudv.


 


C: Det Konservative Folkeparti, 1 mandat:


Carl Martin Christensen
Socialudv.


 


F: Socialistisk Folkeparti, 2 mandater:


Steen Brydegaard
Form. Kulturudv.


Paul Rye Kledal
Form. Tekniskudv., Kulturudv.


 


O: Dansk Folkeparti, 1 mandat:


Aksel Larsen
Kulturudv.
   V: Danmarks Liberale Parti, 5 mandater:


Mogens Christensen
Økonomiudv.
  
Anders Fog-Petersen
Kulturudv.
  
Hans Henning Nielsen
Kulturudv., tekniskudv.
  
Arne Overgaard Pedersen
Økonomiudv., Tekniskudv.
  
Mette Lykkegaard Pedersen
Socialudv (genopstiller ikke)


  


R: Reformlisten, 1 mandat:


Paul Rye Kledal, Søndersø
Jordbrugsøkonom


 


Valgforbund: B+F+R og C+O+V


Konstituering: S, F og


 


Tilbage til hovedsiden om Søndersø Kommune