Sporarbejde driller påskens togtrafik

Banestyrelsen har valgt påsken til at gennemføre flere store sporarbejder på Fyn. Det betyder, at en del rejser skal gøres i bus i stedet for i tog. Påskedagene er valgt som de store arbejdsdage for at genere de daglige pendlere mindst muligt.

-

Banestyrelsen har valgt påsken til at gennemføre flere store sporarbejder på Fyn. Det betyder, at en del rejser skal gøres i bus i stedet for i tog. Påskedagene er valgt som de store arbejdsdage for at genere de daglige pendlere mindst muligt.

Der er dog ingen togændringer på de store ud- og hjemrejsedage d.v.s. onsdag før påske, skærtorsdag og 2. påskedag efter kl. 13.

Spor udskiftes på Middelfart Station
Fra langfredag kl. 13 til 2. påskedag kl. 13 er InterCityLyn mod Jylland aflyst på strækningen Odense-Fredericia, og for InterCity tog skal man regne med 10 minutters længere rejsetid.

Det er 800 meter spor på Middelfart Station der skal skiftes.

Det bevirker også, at regionaltogene mellem Odense og Fredericia i samme periode er aflyst på strækningen mellem Ejby og Fredericia. I stedet for skal man køre med bus.

Lillebæltsbroen skal males
Den gamle Lillebæltsbro bliver spærret for vejtrafik i nætterne i påsken efter d. 19., 20., 21. og 29. april. Det skyldes, at kæmpe kraner skal bygge stillads op til, når broen skal males.

Også togtrafikken er indstillet nætterne efter d. 18., 19. og 20. april på strækningerne fra Middelfart til Fredericia og Kolding. Passagerer bliver kørt i busser over Den nye Lillebæltsbro.

Ring 3 skal under jernbanen
Al togtrafik mellem Odense og Nyborg er aflyst nætterne efter d. 18., 19. og 20. april. Det skyldes, at den kommende Ring 3 øst for Odense skal føres under jernbanen.