Stop svineriet!

Foråret er over os, og det er tiden hvor vi bevæger os ud i det grønne for at nyde naturen. Desværre er det ikke alle steder, der er lige attraktive at bevæge sig rundt i, for der er nogen, der bruger naturen som losseplads.

Et bilbatteri indeholder både syre og tungmetaller og hører ikke hjemme i en sø.
Et bilbatteri indeholder både syre og tungmetaller og hører ikke hjemme i en sø.

TV 2/FYN sætter fokus på affald i naturen, for det er nu hvor vi begynder at komme uden for, vi kan se, hvor meget affald der ligger og flyder.

Lasse Høker Eriksen er skovløber hos Naturstyrelsen Fyn, og han færdes til daglig blandt planter og dyr - og affald.

Elmelund Skov vest for Odense er ved at blive anlagt. Et 300 hektar stort område, der skal huse skov og dyr. For nylig fældede han en række træer langs en sø, så dyrene lettere kan komme til at drikke af vandet, men det var et trist syn der mødte ham, for mellem beplantningen flød det med affald.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Vi vil jo rigtig gerne have en flot skov herude, og det er jo lidt ærgerligt, at man skal komme ud i skoven for at kigge på affald, siger Lasse Høker Eriksen.

De ting, han må bruge tid på at samle op og sortere er almindelig dagrenovation, haveaffald, men også mere uforgængelige ting som øl- og sodavandssdådser, glas, plastik, metalskrot.

Og i søen ligger der også et bilbatteri en dunk, der har indeholdt motorolie.

Mere affald tæt på byerne

I 2009 lavede Hold Danmark Rent en rapport, der skulle afdække problemerne med henkastet affald i naturen, og den viste, at både Naturstyrelsens skove og de private skovejere havde problemer med affald i naturen.

Hold Danmark Rent vurderer, at tendensen er den samme i dag, og jo lettere adgang, mennesker har til naturen med bil og jo tættere på byområder skovene ligger, jo mere svineri er der.

- Hvor der er mennesker er der affald, og jo flere mennesker der er, jo mere affald kommer der også. Så det er meget typisk, siger Lasse Høker Eriksen, der ikke har overblik over, hvor meget tid han bruger på at rydde op efter skovsvinene.

Nedbrydningstider

Stop Svineriet

Dåser er op til 500 år om at blive nedbrudt i naturen.
Dåser er op til 500 år om at blive nedbrudt i naturen.

Efter et par timer er det værste og farligste affald fjernet, men Lasse Høker Eriksen kan ikke nå det hele, for så ville al hans arbejde gå med at rydde op efter andre.

Og han forsår ikke, at nogle mennesker vælger at bruger de grønne områder som losseplads så tæt på Odense.

- Meget af det affald, jeg finder, der er pakket og klar til at komme på genbrugsstationen. Og de er rigtig flinke til at hjælpe en, hvis man ikke kan finde ud af at sortere sit affald, siger han, inden han skal på genbrugsstationen med andres affald.

På TV 2/FYN vil vi gerne være med til at stoppe svineriet, og vi viser et indslag på søndag.

Har du oplevet, at folk bruger naturen som losseplads, så skriv til os og send gerne billeder på redaktionen@tv2fyn.dk eller på vores facebookside.