I det fynske folks tjeneste

Storstilet kontrolaktion i Bazar Odense

SKAT gennemførte i går massive kontroller i Bazar Odense og Odense by. Resultaterne viser, at der ikke er styr på tingene.

SKAT på kontrolbesøg i Odense onsdag. 84 virksomheder i bazaren og Odense by fik besøg, og der var adskillige lovovertrædelser.

84 virksomheder i bazaren og Odense by fik besøg af SKAT, Fyns Politi, Pensionsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Odense Kommune.

- Det her er en af vore større aktioner, og hvis virksomhederne skulle have karakterer, ville de desværre være dumpet. Alt for mange steder var der rod i tingene, fortæller specialkonsulent i SKAT Marianne Birk.

Aktionen skulle afdække om love og regler på skatte- og afgiftsområdet og fødevarelovgivningen bliver overholdt, og at tjekke mængden af sort arbejde, sort økonomi, illegal arbejdskraft, godkendelsesforhold og socialt bedrageri.

Alt bliver tjekket

- Med denne aktion, hvor vi arbejder på tværs af myndigheder har vi mulighed for at tjekke stort set alle former for snyd, og det var desværre et nedslående re-sultat, siger Marianne Birk.

Myndighederne besøgte 84 virksomheder. I over halvdelen af stederne var der uoverensstemmelser og problemer med de ansatte.

Ni personer havde angiveligt første arbejdsdag. Syv personer arbejdede sort. 31 ansatte modtager samtidigt offentlige ydelser som kontanthjælp eller dagpenge.

Men det var ikke kun de ansatte, der så stort på reglerne.

I 22 af virksomhederne var der problemer med kasseapparatet. De har nu modtaget en indskærpelse, og den videre sagsbehandling vil vise, hvor mange der vil blive indstillet til bøde.

I 16 af virksomhederne var der så store fejl i registreringen af de ansatte, at de nu bliver pålagt at føre en logbog. I logbogen skal virksomhederne registrere de ansattes identitet, arbejdstid, og lønforhold.

Flygtede fra myndighederne

Hos fem virksomheder beslaglagde SKAT ulovligt pantmærkede sodavand og øl, og virksomhederne kan nu forvente et retsligt efterspil.

I tre af virksomhederne stak medarbejdere af, fordi de ikke ville tale med myndighederne.

En af de ansatte var så ubehageligt overrasket over kontrolbesøget, at han i farten valgte at tage døren ind til fryserummet som flugtvej. De øvrige ansatte løb lige i armene på politiet.

- Nu følger vi op på sagerne for at sikre, at reglerne for fremtiden overholdes, og der er yderligere adskillige sager undervejs, hvor vi gennemgår regnskabsmaterialet helt til bunds, udtaler Marianne Birk.