Strid om omklædning: Skal klæde om på OUH - men inden arbejdstiden begynder

Selvom ansatte på OUH skal klæde om på hospitalet og ikke må gøre det hjemmefra, er det ikke tid, man aflønnes for.

Der er ingen vej udenom.

Håndværkere, portører, læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre på Odense Universitetshospital (OUH) skal have arbejdstøj på, når de begynder arbejdsdagen.

Det er ikke noget, man aflønnes ekstra for.

Det fastslår en kendelse fra en faglig voldgift, der netop er afgjort.

Sagen var rejst af Dansk Metal, som repræsentant for håndværkere på sygehuset, mod sygehusets ledelse og dermed også Region Syddanmark.

Baggrunden er, at OUH den 15. juli sidste år indførte nye retningslinjer for påklædningen, der indebærer, at man ved arbejdets start hver dag skifter til arbejdstøj på sygehuset, og at tøjet vaskes på sygehuset.

Det sker af hygiejnehensyn.

Ti minutters længere arbejdsdag

Indtil de nye retningslinjer trådte i kraft, måtte ansatte håndværkere i bygnings- og serviceafdelingen gerne skifte til arbejdstøj hjemmefra, ligesom de også gerne selv måtte vaske tøjet.

Under voldgiftssagen forklarede tillidsmanden for snedker/tømrer/maler-gruppen, at de kollegaer, som tidligere skiftede hjemme, nu skal fem minutter tidligere hjemmefra og kommer fem minutter senere hjem.

Danske Regioner havde indhentet en oversigt over praksis på landets sygehuse, der viser en klar overvægt af kutymer, hvorefter personalet skal klæde om på sygehuset uden for den normale arbejdstid.

Det argument gentog forligsmanden, tidligere højesteretspræsident Børge Dahl, i sin afgørelse.

Han slår ligeledes fast, at den nye ordning af hygiejnemæssige årsager har udvidet den daglige arbejdstid for håndværkerne med nogle minutter ud over den normale arbejdstid, som fortsat er det tidsrum, lønnen beregnes efter.

- Denne ændring ligger imidlertid inden for, hvad der med Håndværkeroverenskomsten må anses for aftalt mellem overenskomstparterne. Klager har således ikke krav på, at omklædningstiden placeres i den normale arbejdstid, og heller ikke krav på, at der skal betales særskilt for omklædningstiden, hedder det.

Oversigt

    Oversigt