Kritik af SDU: - Universitetet forråder det, et universitet er

SDU er tabt som frit universitet, fordi det arbejder ud fra FN's 17 verdensmål. Det mener Liberal Alliances medlem af Folketinget, Henrik Dahl.

Tirsdag begynder 5.478 nye studerende på Syddansk Universitet. Og mens de mange nye studerende formentligt glæder sig til at starte på universitet, lyder der skarp kritik af universitet fra Liberal Alliances forskningsordfører, Henrik Dahl.

Folketingspolitikeren mener nemlig, at SDU har sat sin uafhængighed over styr, fordi det har valgt at arbejde ud fra FN's 17 verdensmål. 

- Det går stik imod universitetets ide. Et universitet skal dyrke den fri og kritiske tanke. Hvis man pådutter universitetet en politisk dagsorden, så har man forladt grundideen. Så er man ikke længere et universitet, siger Henrik Dahl. 

SDU vil arbejde for en bæredygtig udvikling

SDUs beslutning om at arbejde ud fra FN's 17 verdensmål blev truffet i 2019.  Tanken er, at verdensmålene skal gennemsyre alt på universitetet lige fra kantinedrift til forskningsområder. Med universitetets fokus på verdensmålene er tanken, at universitetet som forskningsinstitution skal bidrage til at skabe viden, som gør, at politikerne kan træffe beslutninger.

- Vi ser, at vores rolle er at skabe værdi for samfundet. Når samfundet efterspørger svar på bæredygtige løsninger, så skal vi stille det til rådighed., det forklarer Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør, SDU.

For de studerende betyder universitets arbejde med FN's verdensmål, at de vil opleve verdensmålene i deres dagligdag. Eksempelvis har universitetet netop fået en ny kantineleverandør, som leverer grøn mad, og så bliver der arbejdet med opstilling af solceller, så universitetet kan reducere energiforbruget. 

Kritik for politisk slagside

På Christiansborg mener Henrik Dahl, at FN's verdensmål har en politisk slagside og promoverer socialdemokratisk politik.

- Alle udfordringerne er linet op og løsningsforslagene er en socialdemokratisk agenda og ud fra en socialdemokratisk forståelse af tingene. Det er et forræderi mod det, som et universitet er.  Det er magthaverne, der kommer med verdensmålene, og det man har brug for på et universitet, det er at stille kritiske spørgsmål, siger Henrik Dahl.

På SDU afviser universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, at universitetet fremmer en særlig politisk agenda.  

- Verdensmålene er besluttet på tværs af hele verden af 196 regeringsledere, og vi forholder os ikke til om nogle af målene er mere eller mindre politiske. Vi stiller fakta, viden, data og kendsgerninger på plads, og det, vi har besluttet, er, at vi arbejder MED og ikke FOR verdensmålene, siger Thomas Buchvald Vind. 

Ifølge universitetsdirektøren er der heller ingen tvang eller pligt til, at de studerende eller ansatte skal arbejde med verdensmålene.

- Det er op til den enkelte forsker og studerende, om de vil arbejde med verdensmålene, og i givet fald hvordan de vil arbejde med verdensmålene. Vi forsøger ikke at trække noget ned over hovedet på hverken ansatte eller studerende. Der er fuld forskningsfrihed, siger Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør, SDU.  

Verdensmål vedtaget i New York

FNs 17 verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere ved et FN-topmøde i New York i 2015. 

Ambitionen med FN's 17 Verdensmål er at fremme en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på frem til 2030.

FN's 17 Verdensmål