Svendborg halter efter i grove voldssager

Byretten i Svendborg har svært ved at overholde kravet om at behandle de særlige voldssager inden for 37 dage.

Byretterne er forpligtet til at behandle grove voldssager inden for 37 dage, men i byretten i Svendborg  lykkedes det ikke sidste år. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen.

Byretten i Svendborg nåede kun en tredjedel af voldssagerne inden for fristen.

I Odense Byret går det bedre. Det lykkedes Odense Byret at ekspedere 58 procent af sagerne inden for fristen, skriver Ritzau.

- Vi har gennem længere tid haft særligt fokus på berammelsestider, så vi kan få sagerne hurtigst muligt igennem. Det kan dog ikke lade sig gøre at nå alle sagerne inden for de 37 dage - primært fordi de beskikkede forsvarere ikke har plads i kalenderen, eller fordi tiltalte eller andre ikke møder op på retsdagen, siger præsident i Odense Byret Henrik Agersnap til Ritzau.

Han peger desuden på, at det store fokus på at behandle de særlige voldssager koster på andre områder.

- Jeg har altid været lidt skeptisk over for reglen om, at voldssager skal behandles inden for 37 dage. Det betyder jo, at andre sager må udsættes, siger Henrik Agersnap.

På landsplan nåede byretterne sidste år at behandle 49,7 procent af sagerne inden 37 dage.