Sydfynsk øhav skal være naturreservat

Det sydfynske øhav er udpeget til at blive en vigtig brik i den fremitidige beskyttelse af den danske natur og biologiske mangfoldighed. I en rapport fra det såkaldte Wilhjelm-udvalg, bliver Sydfyn sammen med fem andre områder udpeget som fremtidig naturpark.

-

Det sydfynske øhav er udpeget til at blive en vigtig brik i den fremitidige beskyttelse af den danske natur og biologiske mangfoldighed. I en rapport fra det såkaldte Wilhjelm-udvalg, bliver Sydfyn sammen med fem andre områder udpeget som fremtidig naturpark.


Naturparken på Sydfyn skal efter udvalgets mening omfatte strandenge, nor og lavvandede enge. Men også landbrugsjord vil blive inddraget, og det bekymrer landbruget.


Naturpark med landbrug
\"Der bliver ene og alene talt om natur og miljø, ikke et ord om økonomi. Bægeret er ved at flyde over, \" siger Niels Chr. Larsen, der er næstformand i Dansk Familielandbrug, og landmand på Thurø.


Han frygter at naturparken vil inddrage landbrugsarealer på de mange sydfynske øer, og det vil betyde tab for landmændene, når de bliver underlagt særlig naturbeskyttelse.


Udover Det Sydfynske Øhav har Wilhjelm-udvalget peget på følgende områder, som nationale naturparker.  • Hede og klitlandskaber i Thy

  • Lille Vildmose-området

  • Mols Bjerge-Stubbe Sø og Helgenæs

  • Gribskov - Esrum Sø

  • Høje Møn