I det fynske folks tjeneste

Syv fynske småbyer får penge til at løfte fællesskabet

Ørsted, Gudbjerg og Bregninge er blandt de småbyer på Fyn, der får del i 31,8 millioner kroner, som Nordea-fonden torsdag uddeler.

Ørsted Beboerforening har fået 272. 823 kroner til en musiklegeplads og en bålhytte. Den glade giver er Nordea-fonden. Foto: Nordea-fonden

Der er grund til smil og glæde i en række fynske småbyer. Torsdag kan Nordea-fonden, der arbejder for at styrke aktive fællesskaber i de små bysamfund, uddele et stort millionbeløb til en række projekter fordelt over hele landet.

Fynske projekter

  • Middelfart Kommune har fået 158.900 kroner til en udvidelse af læringshaven
  • Rudkøbing Roklub har fået 150.000 kroner til en flydebro til vandaktiviteter
  • Fonden Motorfabrikken Marstal har fået 1.000.000 kroner til et kreativt værksted og et mødested
  • Bagenkop Idrætsforening har fået 750.000 kroner til omdannelse af en fodboldbane til 'Fantastisk Fællesskabspark Bagenkop
  • Bregninge Lokalråd har fået 398.850 til  genskabelse af stier, omdannelse af legeplads og modernisering af fælleshus
  • Ørsted Beboerforening har fået 272. 823 kroner til musiklegeplads og bålhytte
  • Gudbjerg Menighedsråd har fået 750.000 kroner til anlæggelse af en park
Se mere

På Fyn bliver syv fællesskabsprojekter i mindre byer tilgodeset med samlet set knap 3,5 millioner kroner.

Blandt andet kan Ørsteds 1.444 indbyggere se frem til musiklegeplads og en bålhytte på byens grønne lege- og mødeområde.

- Der er instrumenter, som ligner blomster og trommer med en regnvejrsagtig klang også ligger det lige over for vores købmand. Det bliver et trækplaster og mega dejligt for i en lille landsby, sætter man sig ikke ind i en bil og kører langt efter en legeplads, siger Michelle Hummel Pedersen fra Ørsted Beboerforening.

Nordea-fonden støtter projektet, som ventes klar i løbet af næste forår, med 272.000 kroner.

I alt har fonden denne gang modtaget mere end 513 ansøgninger fra 471 småbyer. Det svarer til at samlet mere end hver tredje mindre bysamfund har søgt Her bor vi-puljen, og det får Nordea-fonden til at lægge ekstra otte mio. kroner oven i den 60 millioner kroner store pulje.

- Vi er overvældede og også overraskede over den store interesse. Samlet set har vi modtaget ansøgning fra mere end hver tredje landsby og mindre bysamfund i landet. Det understreger, den fornemmelse vi havde i forvejen: at de små bysamfund formår at løfte i flok for at realisere deres drømme, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.

Nordea-fonden vil med puljen inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

Projekter over hele landet

Ansøgningerne spænder vidt, men alligevel er der nogle klare tendenser. Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 61 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet.

Læs også Fynsk projekt: 400.000 får tjekket deres motionsvaner

Flest småbyer i Syddanmark har fået støtte efterfulgt af Sjælland, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden.

I alt uddeler Nordea-fonden 31,8 millioner kroner i denne anden og sidste uddelingsrunde. Samlet set ender Nordea-fonden med at støtte 139 projekter med samlet 67,9 millioner kroner.

Nordea-fondens Her bor vi-pulje

* Puljen var oprindeligt på 60 millioner kroner, men er med denne uddeling hævet til 67,9 millioner kroner.
* Uddelingen er delt i to runder, hvoraf denne er anden og sidste runde.
* Der kunne søges fra 100.000 kroner til en million kroner per projekt.
* Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.
* Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af cirka 1,2 millioner mennesker.
* Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
* For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der stadig mulighed for at søge Nordea-fondens Lokalpulje.

 

Kilde: nordea-fonden.dk