Tvangsfjernet på Langeland: - Der var ingen, der fortalte mig hvorfor!

Marcus blev tvangsfjernet som 13-årig og flygtede fra institutionen, han var anbragt på, som 14-årig. Seks måneder efter opgav Langeland Kommune tvangsanbringelsen. Nu vil hans far lægge sag an mod kommunen for det, han mener er en uretmæssig tvangsfjernelse.

Marcus og hans far Sebastian Jensen går langsomt rundt om søen i midten af Rebæk Søpark i Hvidovre. Sebastian kan ikke lade være med hele tiden at lægge en arm om sin søns skulder. Det er flere år siden, de har været sammen her, hvor de boede, indtil han var 13 år. 

Marcus er hovedpersonen i endnu en sag om tvangsfjernelse i Langelands Kommune, der har kurs mod domstolene. I går fortalte vi her på TV 2 Fyn om Sandie Hansen, der lige nu kæmper i retten i Svendborg for at få dens ord for, at Langeland Kommune begik lovbrud, da de tvangsfjernede hendes tvillingesønner i 2021 og for en erstatning på 350.000 kroner. 

Den samme kamp ønsker Sebastian Jensen at kæmpe, fordi han og hans advokat mener, at Marcus blev tvangsfjernet på ugyldigt grundlag. Og på den institution, hvor Langeland Kommune skulle varetage Marcus' tarv, svigtede de ham i stedet, mener Sebastian Jensen og hans advokat. 

I dag fortæller Marcus og Sebastian Jensen om de spor, som tvangsanbringelsen af Marcus har sat.

- Hver gang jeg skal noget med kommunen eller politiet, så bliver jeg paranoid, fordi jeg ikke føler, jeg kan stole på dem, eller at de vil mig det godt, forklarer Marcus, der i dag er 16 år.

Marcus bor i dag hos sin mor og arbejder fuld tid på et lager. Han drømmer om snart at tage afgangsprøven i folkeskolen.
Marcus bor i dag hos sin mor og arbejder fuld tid på et lager. Han drømmer om snart at tage afgangsprøven i folkeskolen.
Foto: Jonathan Malat

quote - Hver gang jeg skal noget med kommunen eller politiet, så bliver jeg paranoid, fordi jeg ikke føler, jeg kan stole på dem, eller at de vil mig det godt.

Marcus

En sag under opsejling

Marcus' sag blev som Sandie Hansens offentligt kendt, da det nu lukkede medie 24syv i 2022 afslørede lovbrud i flere børnesager i Langeland Kommune. Kort efter hans sag blev bragt første gang, flygtede Marcus fra den institution, han var anbragt på af Langeland Kommune.

De andre sager fra Langeland

Marcus blev en sag i Langelands Kommune, da han sammen med sin far flyttede til øen i december 2020. De flyttede fra deres lejlighed i Hvidovre, hvor Marcus halvandet år tidligere var droppet ud af folkeskolen på grund af mobning.

- De var efter mig hele tiden, og jeg ved ikke hvorfor. Det blev bare for meget, forklarer Marcus.

Derfor havde Hvidovre Kommune skrevet de første papirer på familien om skolevægring og en familie, der var svær at samarbejde med om skolegang. Og de oplysninger blev sendt til Langelands kommune, da Marcus og hans far skiftede adresse. Det viser sagens akter, som TV 2 Fyn har indsigt i.

Marcus og hans far forestillede sig en ny begyndelse med et hus tæt på naturen og en mindre skole til Marcus på Langeland.

-Jeg troede, det ville være så nemt. Jeg kunne finde et nyt passende skoletilbud, og så kunne vi komme videre, siger Sebastian Jensen.

Men den plads, han fandt på en lokal friskole, var først ledig efter sommerferien. Og da kommunen, få dage efter, de var flyttet til Langeland, bankede på deres dør, ønskede de at få Marcus i skole med det samme på den lokale folkeskole.

Sebastian har haft forældremyndigheden, siden han og Marcus' mor blev skilt i 2010.
Sebastian har haft forældremyndigheden, siden han og Marcus' mor blev skilt i 2010.
Foto: Jonathan Malat

- Jeg prøvede, men jeg kunne ikke gå på den skole. Jeg var bange for, at det ville blive det samme, som det var i Hvidovre, fortæller Marcus.

- Vi kommer fra en skole, der var halvt så stor som den på Langeland, hvor min søn havde problemer i forvejen, fordi der var for mange børn. Den her skole var dobbelt så stor, supplerer Sebastian Jensen.

Kan du forstå, at de i kommunen var bekymrede, fordi din søn ikke kommer i skole og derfor kontaktede dig?

- Jeg forstår det, hvis man kigger ude fra og ser, han ikke har været i skole i så lang tid. Men i mine øjne havde vi ikke brug for hjælp, fordi jeg havde fundet en friskole til ham, hvor han kunne begynde efter sommerferien, og indtil da havde jeg hjemmeundervisning. Det må man godt lovmæssigt.

Marcus kom ikke i den lokale folkeskole, og kommunen rykker tættere på familien. Der bliver holdt møder, og Sebastian Jensen bliver af sagsbehandleren beskrevet som en mand med flere psykiske udfordringer. Sådan ser Sebastian Jensen langt fra sig selv, og som modsvar får han lavet en udredning hos en psykiater.

- Jeg er ikke tabt bag en vogn, så jeg fik lavet en ren psykiatrisk udredning, og dinglede nærmest med den foran sagsbehandleren, fortæller Sebastian Jensen.

Sagerne, der ændrede Langeland

Derfor er sagen vigtig

Kommunen frygtede også, at Marcus levede isoleret fra omverdenen, og skolevægring blev kernen i sagen. I maj 2021 tog Børn- og Ungeudvalget i Langeland Kommune så en beslutning om, at Marcus skal tvangsfjernes.

- Jeg fik en time sammen med min far til at pakke mine ting. Vi gik og pakkede og snakkede sammen, fortæller Marcus og fæstner blikket på søens modsatte bred.

Marcus forstår i dag stadig ikke, hvorfor han skulle fjernes fra sin far.
Marcus forstår i dag stadig ikke, hvorfor han skulle fjernes fra sin far.
Foto: Jonathan Malat

quote - Jeg fik en time sammen med min far til at pakke mine ting. Vi gik og pakkede og snakkede sammen.

Marcus

Sebastian Jensen kan ikke skjule tårerne.

- Jeg kan ikke forklare, hvor ondt det gør. Det var den værste dag i mit liv.

- Jeg forstod ikke hvorfor

Marcus boede på institution i 9 måneder. Her fik han heller ikke en hverdag med skolegang. Anbringelsen opfyldte derfor ikke sit formål, mener Marcus' advokat, Jeannette Gjørret. Hun var Marcus' advokat under tvangsanbringelsen og senere, da han flygtede fra institutionen. 

Det, at kommunen ikke formåede at få Marcus i skole, var ikke det eneste problem med tvangsanbringelsen, lyder det fra advokaten.

- De gav Marcus et indtryk af, at de lyttede til ham. Men bagefter kom de med den stik modsatte afgørelse, forklarer Jeanette Gjørret, advokat, Stage Advokatfirma.

Da kommunen besluttede at flytte Marcus til en institution længere væk fra faderens bopæl, fordi Marcus ifølge sagens akter opholdt sig her, når han ikke gik i skole, stak han af.

- Jeg kunne ikke selv træffe valg i mit liv, og der var ingen, der spurgte mig, hvordan jeg havde det, siger Marcus.

I sagsakterne omkring Marcus' tvangsfjernelse findes i øvrigt en underretning fra en dommer, der udtrykker sin bekymring om, at Marcus ikke aner, hvorfor han er tvangsanbragt. 

Anne Kappelgaard Bové, specialkonsulent i Børns Vilkår peger på, at det er afgørende, at børnene i denne type sager føler sig hørt.

- Nogle gange kan det være nødvendigt at fjerne et barn mod barnets egne ønsker, men man skal stadig høre barnet og inddrage barnet og sikre, at barnet forstår hvorfor.

For konsekvenserne kan blive definerende for barnets liv, hvis ikke det sker.

- Det kan betyde, at børnene mister tilliden til systemet, fordi at de ikke forstår og ikke ved, hvorfor der bliver handlet, som der bliver gjort. Udgangspunktet er, at man altid skal høre barnet. Det siger lovgivningen også, uddyber Anne Kappelgaard Bové.

quote Nogle gange kan det være nødvendigt at fjerne et barn mod barnets egne ønsker, men man skal stadig høre barnet og inddrage barnet og sikre, at barnet forstår hvorfor.

Anne Kappelgaard Bové

Underretning. Marcus ved ikke, hvorfor han er tvangsfjernet. Aktindsigt
Underretning. Marcus ved ikke, hvorfor han er tvangsfjernet. Aktindsigt

På flugt

Marcus var på flugt et halv år, hvor han levede hos venner og flyttede, når politiet kom for tæt på. En solskinsdag ved søen i Hvidovre, har Marcus svært ved at fortælle om flugten.

- Jeg talte med myndighederne gennem min advokat. ellers gik jeg ture de steder, hvor jeg sov, siger han fåmælt.

Efter seks måneder ringede Marcus' advokat en dag i oktober 2022.

- Jeg kan ikke huske ordene, men jeg måtte tage hjem til min mor, så ringede jeg til min far for at tale med ham om, hvordan det skulle foregå, husker Marcus.

Han flyttede hjem til sin mor. Sebastian Jensen havde i de måneder, der var gået, mistet sit hjem på Langeland og havde ikke et nyt passende hjem til Marcus. Og selv om Marcus nu har fået ro, et job og en tryg base, har de ni måneder som tvangsanbragt og de seks måneder på flugt sat sine spor.

- Det har fjernet al tillid til kommunen. Jeg prøver ikke at have noget med dem at gøre. I hvert fald ikke uden en bisidder eller en advokat, fortæller han.

Marcus’ far og hans advokat har søgt fri proces til at føre en retssag mod Langelands Kommune for uberettiget tvangsfjernelse.

- Det, der er underligt er, at alle de ting, de insinuerede, at jeg skulle gøre over for Marcus, det skete for ham i deres varetægt. 

- Marcus kom ikke skole, han så ikke andre mennesker på det sted. Han holdt sig på sit værelse, siger Sebastian Jensen.

Langeland Kommune har også lagt sag an mod dig for trusler. Hvorfor har du truet kommunen?

- Fortryder jeg det? Det ved jeg ikke, fordi lige efter sender jeg en undskyldning og forklarer, at det er ikke en trussel. Men til august skal jeg ind og højest sandsynligt have en dom for at skrive "jeg kommer efter jer" i en mail. Det bliver meget surrealistisk, når jeg har oplevet alt det her og i så lang tid pænt har bedt de her mennesker om at lade os være i fred. Det har været umenneskeligt.

Sebastian Jensen og Marcus ser begge frem til forhåbentligt at få deres sag prøvet i retten. En afslutning, der kan give Marcus vished.

- Jeg ønsker en forklaring, for der er ingen, der har fortalt mig, hvorfor det skulle ske.

TV 2 Fyn ville gerne have haft en kommentar fra Familieafdelingen i Langelands Kommune, der har stået for sagsbehandlingen i sagen. De vil ikke kommentere på konkrete sager. 

TV 2 Fyn har også forsøgt borgmester Tonni Hansen, der heller ikke ønsker at stille op til interview, før dommen er faldet i Sandie Hansens retssag.

Oversigt

    Oversigt