I det fynske folks tjeneste

Tre finalister dyster om nyt OUH

Seks konsortier fremlagde tirsdag deres forslag til et nyt superhospital i Odense til 6,3 milliarder kroner. Tre går videre.

02:22

Finaleforslag fra konsortiet Medic OUH

Forslag fra endnu et konsortium

Forslag fra konsortiet Cura Vita

1 af 4

De seks konsortier fremlagde deres foreløbige skitser og beskrev deres projekter, tirsdag, for bygherrerne, som er Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Universitets- og Byggestyrelsen.

Af de seks udpegede dommerkomitéen tre, som går videre i finalen.

De skal nu efter forhandling med bygherrerne udarbejde reviderede og mere detaljerede forslag til bedømmelse.

Den endelige dom ventes at falde før sommerferien 2011.

Skitser og modeller af de seks forslag kan ses i Forskerparken i Odense lørdag d. 5. februar og søndag d. 6. februar 2011

De tre finalister

De tre ligeværdige vindere med dommerkomitéens begrundelser - i kort form

Vinderforslag (forslag nr. 5)

Konsortiet Medic OUH bestående af:
KHR Arkitekter A/S
White Arkitekter AB
Dall & Lindhardtsen
WSP Sverige AB
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Oluf Jørgensen A/S
samt en række underrådgivere

"Forslaget er en åben fliget bygningsstruktur med en fin idé om en vidensakse fra universitetet ned gennem hospitalet. Der er tale om et arkitektonisk flot forslag, som dog på en række områder ikke fuldt indfrier hospitalets og universitets krav til funktion. Blandt andet vil logistikken i hospitalet skulle bearbejdes i det videre forløb."

Vinderforslag (Forslag nr. 4)

Konsortium bestående af:
Henning Larsen Architects A/S
Friis & Moltke A/S
Arkitektfirmaet TKT A/S
COWI A/S
Rambøll Danmark A/S
samt en række underrådgivere

"Forslaget er et markant bygningskompleks, der fint understøtter hospitalets funktionskrav. Forslaget byder på konkurrencens bedste bud på en sammenhængende behandlingsbygning og dennes placering i forhold til akutmodtagelse og kliniske klynger.

Forslaget åbner sig ligeledes flot i forhold til naturen. Forslaget til sundhedsvidenskabeligt fakultet og sammenbygning mellem universitet og hospital bør bearbejdes."

Vinderforslag (Forslag nr. 1)

Konsortiet CuraVita
Arkitema
Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere
Grontmij I Carl Bro
Hospitalitet

"Forslaget er kendetegnet ved en tæt, kompakt bymæssig bebyggelsesplan. Forslaget er godt gennemarbejdet, og udviser stor forståelse for såvel hospitalets som universitets funktioner. Forslaget byder på konkurrencens bedste sammenbygning af universitet og hospital. Forslaget bør forbedres i forhold til den menneskelige skala og mødet med naturen."