I det fynske folks tjeneste

Tre millioner til diabetesforskning

Forskere på OUH håber på længere sigt at kunne forsinke eller helt undgå komplikationerne ved sukkersyge. Nu har professor og overlæge Henning Bech-Nielsen fra Odense Universitetshospital modtaget tre millioner kroner til forskning inden for området.

-

Forskere på OUH håber på længere sigt at kunne forsinke eller helt undgå komplikationerne ved sukkersyge. Nu har professor og overlæge Henning Bech-Nielsen fra Odense Universitetshospital modtaget tre millioner kroner til forskning inden for området.

Det er Velux Fonden, der har tildelt Henning Beck-Nielsen de mange penge til forskning i stamceller til insulinproducerende celler.

Bevillingen skal først og fremmest bruges til at opbygge et egentligt laboratorium til det arbejde med stamcelleforskning og stamcelletransplantation, der allerede foregår på OUH.

Målet er at starte en \"produktion\" af insulinproducerende celler, der kan transplanteres til diabetespatienter. Håbet er, at diabetikere efter en tranplantation af stamceller selv skal kunne producere den insulin, der er nødvendig for at få et normalt blodsukker og for at undgå de alvorlige komplikationer, der kan følge med diabetes.