I det fynske folks tjeneste

Tre nye vådområder på Fyn

Tre nye vådområder er blevet genskabt som led i Fyns Amts arbejde med at formindske udledningen af forurening til sårbare vandområder på Fyn. To af dem ligger ved Faaborg og det tredie ved Langeskov.

I alt 46 hektar vådområde genskabt

Der er tale om vådområderne Hammerdam og Hundstrup Å ved Faaborg og Holts Mølledam ved Langeskov.

Hammerdam nord for golfbanerne i Svanninge Bakker er på 10 hektar og sparer Arreskov Sø for 1500 kilo kvælstof og 15 kilo fosfor. Det svarer til fem procent af de samlede udledninger til søen.

Hundstrup Å udgør 22 hektar. Her er det Nakkebølle Fjord og Det Sydfynske Øhav, der nyder godt af 8.460 kilo kvælstof mindre.

Holts Mølledam udleder til Holckenhavn Fjord. Med et nyt vådområde ved dammen udledes 3.700 kilo kvælstof mindre.

Udgifterne delt

De tre genskabelsesprojekter har i alt kostet 2.314.000 kroner, som Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amt deles om at betale.

Det største projekt er Hundstrup Å, som udgør cirka halvdelen af det samlede beløb.