Tusinder hænder af sten

Den fynske billedhugger Galschiøt har igen begået et opsigtvækkende kunstværk. Fra i dag af er Flakhaven i Odense dækket med børnehænder af sten, der rækker imod himlen.

Happening for børns vilkår

Den fynske billedhugger Galschiøt har igen begået et opsigtvækkende kunstværk. Fra i dag af er Flakhaven i Odense dækket med børnehænder af sten, der rækker imod himlen.

28 skoler og omkring 3000 skoleelever har bidraget til kunstværket på Flakhaven i Odense. Bag manifestationen står kunsteren Jens Galschiøt og Amnesty International. Jens Galschiøt har tidligere gjort sig bemærket med en lang række opsigtsvækkende kunstværker og happenings overalt på jorden.

Dennegang er formålet at sætte fokus på børns vilkår i verden og få diskuteret konsekvenserne af sult, gadebørn og børnearbejde.

Alle stenhænderne er forskellige. De 3000 skolebørn har hver især lavet én arm. Samtidig har eleverne modtaget undervisning om børns vilkår og rettigheder i verden.

Kulturmanisfestationen på Flakhaven vil være en meget synlig del af bybilledet, og synligheden skulle ifølge kunstneren gerne illustrere problemets omfang med børns rettigheder og vilkår.

"Hænder af sten" bliver ferniseret mandag formiddag kl. 10.30 og 12. Ferniseringen foregår over to omgange, da masser af børn har ønsket at være med ved indvielsen.

Udstilingen skal senere gå videre til København og udlandet.