Ukendt H.C. Andersen-brev dukket op

Et hidtil ukendt brev fra H.C. Andersen er netop dukket op på Det Kongelige Bibliotek i København. Brevet er sensationelt, fordi det er første gang, at et brev til hans mor i Odense er dukket op.

-

Et hidtil ukendt brev fra H.C. Andersen er netop dukket op på Det Kongelige Bibliotek i København. Brevet er sensationelt, fordi det er første gang, at et brev til hans mor i Odense er dukket op.

\"Kjære Moder!  Her sender jeg dig en ubetydelighed, mere kan jeg ikke for øjeblikket. Vil du besørge indlagte Brev til Fru Søeborg, og hilse hende fra mig\".  

Sådan starter den 26-årige H.C. Andersen det hidtil ukendte brev til sin mor i Odense. Brevet er sendt i september 1831, og indtil for nylig troede forskerne slet ikke, at der fandtes breve fra digteren til hans mor i Odense.

\"Jeg blev bedt om at kortlægge H.C. Andersens mange breve, og det var i den forbindelse, jeg blev opmærksom på, at der fandtes dette brev i arkiverne\", siger H.C. Andersen-forsker og cand.phil ved Det Kongelige Bibliotek, Kirsten Dreyer.

Lå på arkiv
Hidtil har flere forskellige forskere hævdet, at der slet ikke fandtes nogle originale breve fra Andersen til hans fattige mor i Odense.

Brevet har sammen med andre breve og diverse H.C. Andersen effekter ligget i arkiverne på Det Kongelige Bibliotek i København siden 1905, hvor den collinske samling med H.C. Andersens arvegods blev overdraget til biblioteket.

Viser omsorg
\"Det er et enestående brev. Jeg blev meget rørt, da jeg læste brevet. Det viser, at han sender penge til sin mor og samtidig viser stor omsorg\", siger Kirsten Dreyer.

H.C. Andersens mor var både analfabet og drikfældig. Måske derfor er brevet ganske kort. Det er delt op i to afsnit - et fra august og et fra september. Andersen fik nemlig ikke sendt brevet i august, da man dengang kun kunne sende penge én gang om ugen.

Udstilles i 2005
\"Selvom brevet er kort, så fortæller det meget om den omsorg han havde for sin mor, den omsorg han havde for andre mennesker, og han husker også at fortælle, at han har sat 150 rigsdaler i sparekassen\", fortæller Kirsten Dreyer.

Brevet bliver indtil videre liggende i den sikrede boks under Det Kongelige Bibliotek i København, men måske vil det enestående brev blive udstillet i forbindelse med digterens 200-års dag i 2005.