Væksthuse nedlægges: Alle fynske kommuner undtagen én starter nyt fynsk erhvervsfremstød

Alle fynske kommuner undtagen Middelfart er med i et samarbejde om at styrke erhvervslivet på Fyn. Middelfart slutter sig til Sydjylland.

Ni af Fyns ti kommuner indleder efter nytår et samarbejde om at styrke det fynske erhvervsliv. Det blev offentliggjort på et pressemøde i Odense tirsdag.

Visonen er at samle fælles fynske erhvervsindsatser omkring det nyoprettede Erhvervshus Fyn, og det sker, fordi Danmark i december får en ny lov for erhvervsfremme. Det har givet kommunerne en unik og oplagt mulighed for at gentænke den fynske erhvervsfremme.

Planerne blev tirsdag eftermiddag præsenteret af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).  

- Med den nye lov får Fyn sit eget Erhvervshus Fyn, der med egen vækststrategi skal arbejde for udvikling i de fynske virksomheder. Det er et stærkt fundament at samle de fælles indsatser på, siger Kenneth Muhs, som er blevet udpeget som formand for Erhvervshus Fyn.

- Vores samarbejde om udvidelsen af E20 har vist, at det batter at stå sammen, understreger Nyborgs borgmester. 

Middelfart slutter sig til Jylland

Den eneste kommune, der er uden for samarbejdet, er Middelfart. Middelfart Kommune har valgt at være tilknyttet det kommende Erhvervshus Sydjylland i Haderslev Kommune.

Nyborgs borgmester forklarer, hvad Erhvervshus Fyn får af betydning for fynboerne.  Anders Høgh

Målet med samarbejdet er et effektivt erhvervsfremmesystem, der i mindre grad er begrænset af kommunegrænser og i højere grad kan profitere af hele Fyns samlede kompetencer.

Det er de ni fynske kommuners borgmestre, der har givet hinanden håndslag på samarbejdet. Aftalen skal endeligt vedtages i de enkelte byråd og kommunalbestyrelser i løbet af december.

Der er yderligere fire erhvervshuse i landet. Peter Rahbæk Juel er udpeget til at repræsentere Fyn i Danmarks nye erhvervsfremmebestyrelse.

- Når vi står sammen på Fyn, har vi også en stærkere stemme udadtil. Vi vil på Fyn gerne være hjemsted for en national robotklynge, og det kan det nye stærke fynske samarbejde være med til at realisere. Det er en indsats, der skal løftes nationalt, fordi det er vigtigt, at Danmark understøtter de industrier, som skaber fremtidens vækst og arbejdspladser, siger Peter Rahbæk Juel.

Hvis samarbejdet får grønt lys fra de ni involverede fynske kommuner, bliver det etableret fra 1. januar.

Odenses borgmester fortæller om planerne for den fynske robotklynge.  Anders Høgh
Opdatering
Clock27. nov 2018, kl. 13:15
Artiklen er opdateret og præciseret med nye oplysninger fra pressemødet og en pressemeddelelse, heriblandt med citater fra Kenneth Muhs og Peter Rahbæk Juel.