I det fynske folks tjeneste

Vi lever længere, men har vi det godt?

Det spørgsmål har Dansk Center for Aldringsforskning på SDU fået 25 millioner kroner til at søge besvaret.

Professor Kaare Christensen, Dansk Center for Aldringsforskning på SDU

Baggrunden er, at mennesker lever længere. Dødeligheden blandt 80 - 90-årige er det halve af for 50 år siden.

Men spørgsmålet er, om de kommende ældre vil være fysisk og psykisk svækkede.

For eksempel kan tab af hukommelse forringe de ældres livskvalitet betydeligt.

Især fordi der ikke findes effektiv behandling eller hjælpemidler, der kan kompensere for tab af intellektuel kapacitet.

Spørgsmål der søges besvaret

Er kognitive evner, som hukommelse, bedre eller dårligere bevaret i de nye, store årgange af ældre end i tidligere årgange?

Hvad betyder uddannelse og kognition tidligt i voksenalderen senere i livet.

Er forholdet mellem kognitiv funktion og en god sundhedstilstand bestemt af genetiske og familiære forhold.

Desuden vil projektet klarlægge om der kan påvises biologiske faktorer, der er udtalte hos ældre med gode kognitive funktioner.

De 25 millioner kroner er doneret af VELUX-fonden til Dansk Center for Aldringsforskning, som ledes af professor Kaare Christensen.