I det fynske folks tjeneste

Videnscenter for digital oplevelse på Fyn

Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Fyn står bag oprettelsen af et videnscenter for digital oplevelse. Meningen er at styrke danske turist- og oplevelsesvirksomheder i den skærpede internationale konkurrence, hvor IT og mobilprodukter spiller en stadig større rolle. 

IT og mobilteknologi vigtig for turismen og oplevelsesindustrien

Samarbejde gør stærk

Videnscenter for digital oplevelse er et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, producenter af IT og mobilteknologi og virksomheder i turist- og oplevelsesbranchen.

Centret giver dem et fælles forum, hvor de kan mødes, udveksle erfaringer og viden og afprøve nye og anderledes koncepter. Den type samarbejde har vist sig særdeles frugtbart på flere områder.

Vigtige konkurrenceredskaber

Digitale produkter og mobile services bliver stadig vigtigere i konkurrencen om kunderne indenfor turist- og oplevelsesindustrien.

Målet med det ny videnscenter er at stille de danske virksomheder stærkere i den internationale konkurrence.

Videnscenter for digitale oplevelser præsenteres på en konference mandag 12. december på Erhvervsakademiet Fyn.